Paraksta sadarbības memorandu kvalitatīvas izglītības veicināšanai

19.02.2024.

 

 

16. februārī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Latvijas Universitāte (LU) sadarbības memorandam, kas paredz veicināt kvalitatīvas izglītības pieejamību, nodrošināt skolotāju sagatavošanu un profesionālo pilnveidi, pievienojušās vēl 12 pašvaldības, tai skaitā Mārupes novada pašvaldība, un Daugavpils Universitāte.

LU un IZM jau iepriekš parakstījusi sadarbības memorandu ar Rīgas valstpilsētas un Madonas novada pašvaldībām, lai kopīgiem spēkiem veicinātu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Latvijā. LU un IZM aicinājumam memorandam pievienoties arī citām pašvaldības un izglītības iestādēm nedēļas laikā atsaukušās un dokumentu parakstīja Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Ķekavas, Mārupes, Rēzeknes, un Ropažu novadu pašvaldības, kā arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Daugavpils Universitāte.

Sadarbības memorands

Memorandu Mārupes novada pašvaldības vārdā parakstīja izpilddirektora vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Evija Papule.

“Parakstot šo vienošanos, mēs kā pašvaldība apliecinām skolotāju profesijas prestižu un nozīmīgumu. Esam gandarīti slēgt sadarbības memorandu ar tādu partneri kā Latvijas Universitāte, kas jau izsenis bijusi vadošā augstskola pedagogu sagatavošanā,” uzsvēra E.Papule.

Sadarbības memorands paredz izveidot bāzes skolas topošo skolotāju mācību praksēm un mentoru iesaistei, centralizētam metodiskajam darbam ar talantīgiem skolēniem un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei. Memoranda parakstītāji vienojas praksē ieviest skolotāju vakanču datubāzi un apliecina gatavību savstarpējam metodiskajam atbalstam. Tāpat iecerēta psiholoģiskās atbalsta sistēmas izveide skolotājiem un skolēniem. LU memorandā apliecina gatavību izveidot studiju programmas sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, mūzikas, sporta un vizuālās mākslas skolotājiem. Iecerēta pedagogu izglītības ieguves ceļu dažādošana, piemērojoties darba tirgus aktuālajām prasībām. Esošā vienošanās ir atvērta dalībnieku loka paplašināšanai arī turpmāk.

Sadarbības memorands 1

Sadarbības memorands tapis, noslēdzot diskusiju ciklu par pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumiem, kas pagājušā gada nogalē notika piecos Latvijas reģionos. Uz sarunām par veiksmīgo pieredzi un praksi, kā arī aktuālajiem izaicinājumiem izglītības jomas eksperti tikās reģionālajās diskusijās Bauskā, Ventspilī, Jēkabpilī, Cēsīs un Rīgā. Starp būtiskākajiem izaicinājumiem izskanēja jaunu pedagogu piesaistīšana skolām ilgtermiņā, mobilitātes iespējas reģionos, pašpilnveides iespējas pedagogiem, droša un atbalstoša darba vide, sabiedrības, tostarp skolēnu un vecāku, attieksme. Diskusijās izskanēja arī aicinājumi mainīt pedagogu profesionālās pilnveides kursu un sertifikācijas principus, studiju procesā vairāk uzmanības pievērst klasvadības jautājumiem, kā arī iespējai atsevišķu stundu vadīšanai skolās piesaistīt dažādu nozaru profesionāļus.