Noslēgusies projektu iesniegšana konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2024”

01.02.2024.

MMM 2024

        2024. gada 31. janvārī noslēdzās projektu iesniegšana konkursā "Mārupe - mūsu mājas 2024”, kurā Mārupes novada iedzīvotāji varēja iesūtīt projektu idejas apkaimju svētku vai citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai un pretendēt uz kopēju konkursa finansējumu - 30 000 eiro. Kopumā tika iesniegtas 12 iniciatīvas, no kurām trīs plānotas apkaimju svētku organizēšanai un deviņas – citām sabiedriskām aktivitātēm.

        Iesniegto projektu apkopošanas un izvērtēšanas 1. kārta norisināsies no 1. līdz 29. februārim, kuras laikā visu iesūtīto projektu pieteikumu atbilstību noteiktiem kritērijiem vērtēs konkursa komisija -  komisijas priekšsēdētāja Ilze Krēmere (Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja) un komisijas locekles - Inuta Šaroka (Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras direktore), Agnese Lāce –Tukiša (Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras sabiedrības iesaistes un uzņēmējdarbības projektu vadītāja),  Uva Bērziņa (Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļas vadītāja) un Kristīne Štrāla (Attīstības un plānošanas pārvaldes projektu vadītāja).

       Projekti, kas tiks atzīti par atbilstošiem vērtēšanas kritērijiem, nokļūs konkursa 2. kārtā. Tajā novadā deklarētajiem iedzīvotājiem no šī gada 1. līdz 15. martam būs iespēja balsot par iniciatīvām pašvaldības mobilajā aplikācijā. Pēc balsošanas beigām komisija lems par atbalstu projektiem, kuri iedzīvotāju balsojumā būs saņēmuši augstāko novērtējumu. Konkursa “Mārupe - mūsu mājas 2024” uzvarētājus plānots noskaidrot līdz 2024. gada 28. martam.

        Vairāk informācijas par projektu “Mārupe – mūsu mājas 2024”  pieejama Mārupes novada pašvaldības mājaslapā: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/marupe-musu-majas/projektu-konkurss-marupe-musu-majas-2024