Visas ziņas

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite

03.02.2015.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 19.01.2015-25.01.2015. 20.01. plkst. 05:35 patrulēšanas laikā pie Sēļu ielas tika pamanītas aizdomīgas personas. Pārbaudes laikā pie personām tika atrasts liels daudzums dažādu instrumentu, kurus, iespējams, var izmantot noziedzīgu nodarījumu veikšanai. Abas personas radīja aizdomas, ka atrodas narkotisko vielu lietošanas ietekmē, tādēļ tās tika aizturētas un nogādātas pašvaldības policijā. Ņemot vērā, ka viena no personām atrodas policijas meklēšanā, tālāko darbību veikšanai tās tika nodotas valsts policijas darbiniekiem. 20...

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam „Tīrumnieki 2.z.v.”

02.02.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 28.janvāra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 12 (sēdes protokols Nr.1, pielikums Nr.12) „Par nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.z.v. (kadastra Nr. 8076 011 0205) Jaunmārupe, Mārupes novads, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana notiks no 09.02.2015. līdz 09.03.2015. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 09.03.2015. Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv/pašvaldība...

Pierīgā labākā dambretē ir Mārupe

02.02.2015.
Svētdien, 1.februārī, Salaspilī norisinājās Pierīgas novadu 2015. gada sporta spēles dambretē. Turnīrā par uzvarētājiem kļuva mārupieši, kuri pagājušā gadā bija palikuši pēdējā vietā, vēsta portāls Aprinkis.lv. Turnīra nolikums paredzēja, ka katru komandu pārstāv četri dambretisti, no kuriem vismaz vienai bija jābūt dāmai. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem komandas sastāvā šoreiz drīkstēja pieteikt vienu "leģionāru" jeb dambretistu, kurš īsti neatbilst ierastajam Pierīgas novadu spēļu dalībnieku statusam (novadā dzīvo, strādā vai pārstāv vietējo sporta klubu). Mārupes dambretistu komanda...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mežmaļi–1” detālplānojuma apstiprināšanu

30.01.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 (sēdes protokols Nr.1), „ Par nekustamā īpašuma „Mežmaļi–1” (kadastra Nr. 80760120155) Mārupe, Mārupes novads, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 30B detālplānojuma apstiprināšanu

30.01.2015.
Mārupes novada Dome 2015.gada 28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.31 (sēdes protokols Nr.1), „Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 30 B (kadastra Nr. 80760030531), Mārupe, Mārupes novads, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam „Ezermalas”

30.01.2015.
Mārupes novada dome 2014. gada 17.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.7.1 „Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam īpašumam „Ezermalas” (kad.nr. 80760110819), Mārupes novads”. Publiskā apspriešana notiks no 09.02.2015 līdz 09.03.2015. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 09.03.2015 Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/detālplānojumi. Publiskās apspriešanas sanāksme...

Mārupes pašvaldības 2015.gada budžetā lielas investīcijas plānotas novada attīstībai

30.01.2015.
Mārupes novada Dome 28.janvāra sēdē apstiprinājusi 2015.gada budžetu, kurā lielākās investīcijas plānotas izglītības nozarei, komunālās saimniecības infrastruktūras attīstīšanai un satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošanai. Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā paredzēti 37,7 miljonu eiro apmērā, kas tiks nodrošināti no plānotajiem 22,2 miljonu eiro ieņēmumiem, 7,3 miljonu eiro budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un kredītlīdzekļu piesaistes no Valsts kases 8,1 miljona eiro apmērā. Aizņēmumu veido piesaistītie 4,4 miljoni eiro jau uzsāktiem projektiem, jaunas saistības 3,7 miljonu eiro...

Dienas centrs “Švarcenieki” no 29.janvāra būs slēgts

28.01.2015.
Laikā no 29.janvāra remonta dēļ būs slēgts dienas centrs „Švarcenieki”. Centra darbība netiks pārtraukta, piedāvātos pakalpojumus būs iespējams saņemt Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā, Mazcenu alejā 33/3. Radošās un spēļu aktivitātes sociālās audzinātājas Elīnas vadībā, sākot ar 3.februāri, no otrdienas līdz piektdienai plkst. 13.00 – 19.00 Rokdarbi senioriem ceturtdienās no plkst. 10. – 12.00 Individuālās datorapmācības bez priekšzināšanām - pēc iepriekšējas pieteikšanās pie dienas centra vadītāja Gata Vācieša pa tel. 29594004. Ārpus centra aktivitātes: Brīvā sporta aktivitātes Jaunmārupes...

Atklājot foto izstādi, iezīmēts Mārupes novada 90.gadskārtas sākums!

28.01.2015.
30.janvārī Mārupes novada Domē atklāta foto izstāde “Mārupes novads – labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta!”. Izstādes atklāšanas foto, 30.01.2015. Izstādītās fotogrāfijas ļauj ieraudzīt Mārupes novadu līdz šim neikdienišķā rakursā – no putna lidojuma! Ar izstādes atklāšanu simboliski iezīmēts Mārupes novada 90.gadskārtas sākums, kas tiks svinēts visa gada garumā. Izstāde apskatāma Mārupes novada Domes darba laikā līdz 27.februārim. Novada svētku pasākumu programma drīzumā tiks publicēta vietnē http://www.marupe.lv/aktuali/marupes-novadam-90/ un izdevumā “Mārupes Vēstis”.

Saņem NĪN maksāšanas paziņojumu savā e-pastā

26.01.2015.
Par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu vidi, juridiskās un fiziskās personas – NĪN nodokļa maksātāji – aicināti pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai - portālā www.epakalpojumi.lv. Atgādinām, ka NĪN maksātājam – juridiskai personai – mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai...

Ar koncertu Jaunmārupē atklās Latvijas Mūzikas skolotāju festivālu

26.01.2015.
28.janvārī plkst.19.00 Jaunmārupē, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, ar pirmo skolotāju meistrarklases koncertu tiks atklāts Latvijas Mūzikas skolotāju festivāls. Latvijas Mūzikas skolotāju festivālu „Skolotāja meistarklase skolēniem” rīko Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu "Baltais flīģelis". Festivāls norisināsies no 28.janvāra līdz 28.februārim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Siguldas Mākslu skolā „Baltais flīģelis”, Balvu Mūzikas skolā un Bauskas Mūzikas skolā un E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā. Festivālā koncertēs Latvijas Mūzikas un mākslas skolu un...

Par kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā

26.01.2015.
2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz ierobežojumus un īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā. Likumā noteiktie ierobežojumi un īpašā kārtība neattiecas uz: 1) lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz desmit hektārus fiziskajām personām un piecus hektārus juridiskajām personām; 2) maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi; 3) mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi...

Mārupe joprojām neatbalsta Rail Baltica iezīmēto dzelzceļa līnijas atzaru novada teritorijā

23.01.2015.
Ceturtdien, 22.janvārī, Satiksmes ministrijā notika kārtējā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta "Rail Baltica" uzņēmumu un iestāžu tehniskās darba grupas, kā arī pašvaldību darba grupas sanāksme. Tās laikā pilnsabiedrība "RB Latvija" iepazīstināja ar sagatavotajiem diviem pamattrases maršruta variantiem Latvijā. Šajā sanāksmē Mārupes pašvaldību pārstāvēja Mārupes novada Domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. Uzzinot, ka attiecībā uz pamattrases atzaru nav ņemti vērā iepriekšējie Mārupes pašvaldības iebildumi tam, ka ievads lidostā “Rīga” un Krievsalā varētu šķērsot...

Mārupieši aicināti uz bezmaksas semināru par uzkrājumu nozīmi ģimenes drošībā un attīstībā

23.01.2015.
29.janvārī plkst. 19.00 Mārupes pamatskolā notiks jau otrais seminārs ciklā “Finanšu pratība”, kura tēma būs "Uzkrājumu nozīme ģimenes drošībā un attīstībā". Semināru vadīs Reinis Jansons, Swedbank pārstāvis, Uzkrājumu un apdrošināšanas atbalsta daļas Latvijā vadītājs un biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis Ģirts Bitenieks, SIA “Goldingen G.B.” valdes priekšsēdētājs. Aicinām visus mārupiešies apmeklēt šo bezmaksas semināru! Semināru organizē biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Swedbank.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite

22.01.2015.
Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu no 12.01.2015-18.01.2015. 13.01. plkst. 01:30 tika saņemts izsaukums uz Vārpu ielu, kur privātīpašumā bija iekļuvušas divas nepazīstamas personas. Ierodoties notikuma vietā minētās personas bija aizturējis mājas īpašnieks. Mājas īpašniekam nebija nodarīti materiāli zaudējumi, tādēļ no iesnieguma rakstīšanas atteicās. Pārbaudot personas tika noskaidrots, ka abas personas dzīvo Latvijas Republikā bez personību apliecinoša dokumenta tādēļ tika uzsākta administratīvā lietvedība. 13.01. plkst. 12:50 tika saņemts izsaukums uz ģimenes...

Ģimenes ārsta mājas vizīte pie gripas slimnieka - 2,85 eiro

20.01.2015.
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro. Maksājuma nosacījums attiecas uz visiem ģimenes ārstiem un dežūrārstiem, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Svarīgi zināt - ko darīt, ja ir gripa Ņemot vērā to, ka gripas un citu augšējo elpošanas ceļu infekciju simptomi ir līdzīgi, pieņemot pieteikumu mājas vizītei...

Uzņēmēji aicina uz semināru "Ieskats inovāciju vadības aspektos"

20.01.2015.
Semināru cikla "Par divām stundām zinošāks" ietvaros 2015. gada 5.februārī no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00 biedrība "Mārupes uzņēmēji" rīko semināru "Ieskats inovāciju vadības aspektos". Semināra norises vieta:SIA "ALSO Latvia", Liliju ielā 29, Mārupē. Šoreiz seminārā "Par 2h zinošāks" būs iespēja uzzināt, kas ir inovācijas, kāpēc tās nepieciešamas un kā tās pielietot biznesā. Semināra tēmas: Inovācijas. Ko tas nozīmē? Kas ir inovatīvs uzņēmums un inovatīva uzņēmuma kultūra? Kāpēc nepieciešamas inovācijas? Kam? Kur? Daži rīki inovatīvās domāšanas attīstībai un inovatīvo risinājumu rašanai-...

Paziņojums par atkārtotu ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

19.01.2015.
2015.gada 15.janvārī ir papildināts un pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma kūdras izstrādes uzņēmuma SIA „OLAINES KŪDRA” ieguves lauku paplašināšanai Olaines novadā, Mārupes novadā un Babītes novadā aktuālais ziņojums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „OLAINES KŪDRA”, reģ., nr. 40003006999, Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114. Paredzētā darbība plānota Cenas tīreļa kūdras purvā (kūdras fonda Nr.1691) Olaines pag., Mārupes pag., Babītes pag. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu kūdras ieguves lauku paplašināšanai Cenas tīreļa purvā pieņemts...

Policija informē par atrastu suni

19.01.2015.
Mārupes novada Pašvaldības policija informē, ka 2015.gada 18.janvārī Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39 (sabiedriskā transporta pieturvietā "Jaunmārupe"), pieklīdis vidēji liels b/š suns (~ 4 g.v. tēviņš), melns ar gaiši brūnām kājām. Suns nodots Z/S "Mežavairogi", informācija par atrasto suni ievietota www.dzivniekupolicija.lv.

Izsaki viedokli par mājražotāju un amatnieku tirdziņu Mārupes novadā

19.01.2015.
Mārupes novada pašvaldība vēlas aptaujā noskaidrot iedzīvotāju viedokli un interesi par potenciāla mājražotāju un amatnieku tirdziņa organizēšanu novadā. Tirdziņā mērķis būtu dot iespēju iedzīvotājiem un viesiem iegādāties mājās ražotas pārtikas preces un unikālus amatnieku izstrādājumus. Aizpildi aptauju šeit www.visidati.lv/aptauja/1035494076/ līdz 2015.gada 30.janvārim Aptauja ir anonīma, un tā ietver tikai sešus jautājumus. Jau iepriekš, paldies, par atsaucību!