Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupē

09.11.2018.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Eiropas Savienības, Mārupes novada domes un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/003) ietvaros uzsāktā iepirkuma procedūra par centralizēto ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupes, Tīraines un Vētras ciematos ir noslēgusies bez rezultāta. Lai turpinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, š.g. oktobrī ir izsludināts atkārtots iepirkums.

Balstoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, lēmumu par būvdarbu līguma slēgšanu plānots pieņemt 2019. gada 1. cetruksnī. Paredzētais līguma izpildes termiņš ir 18 mēneši, neieskaitot ziemas tehnoloģiskos pārtraukumus no 1.novembra līdz 15.martam. Informējam, ka provizoriskais darbu izpildes grafiks būs pieejams tikai pēc līguma par būvdarbu izpildi noslēgšanas un tas tiks publicēts gan Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv, gan AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” mājaslapā www.mkp.lv.

nap_kohezijas_fonds_es.png