Tradīciju kopai „RADI” no Mārupes novada pasniedz balvu par latviskās dzīvesziņas un tradīciju kopšanu

18.02.2021.

17. februārī  Mārupes Kultūras namā Jasjukeviču ģimenes tradīciju kopai “RADI” pasniegta Latvijas Folkloras biedrības iedvesmas balva par latviskās dzīvesziņas kopšanu un daudzināšanu.

Lai popularizētu un daudzinātu latvisko dzīvesziņu, tās pamatvērtības, izpausmes  un ilgtspēju mūsdienu sabiedrībā, kā arī pievērstu sabiedrības uzmanību un godinātu personu, kopu un kopienu veikumu latviskās dzīvesziņas un tautas tradīciju kopšanas talkā, Latvijas Folkloras biedrība ik gadu pasniedz folkloras balvu „Austras koks”.

2020.gada nogalē Latvijas Folkloras biedrības valde izskatīja pretendentu pieteikumus un nolēma piešķirt balvas par veikumu 2020.gadā trīs nominācijās – „Latviskās dzīvesziņas kopšana un daudzināšana”, „Aktivitātes folkloras jomā 2020.gadā” un „Mūža ieguldījums”.

Nominācijā „Latviskās dzīvesziņas kopšana un daudzināšana” valde lēma piešķirt arī Iedvesmas balvu tradīciju kopai „RADI” (Jasjukeviču ģimenei), kuras veikums šajā ierobežojumu pilnajā gadā gadskārtu svētku, ģimeņu godu un folklorā mantoto zināšanu par dabu un Visumu iedzīvināšanā un daudzināšanā ir neatsverams un arī pelnījis īpašu uzmanību.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, balvas pasniegšanas ceremonija klātienē, kā ierasts, nenotika. Balva pasniegta individuāli 17.februāra pievakarē Mārupes Kultūras namā. Par balvas nominantiem un balvas pasniegšanu tiek veidota filma, kas plašākai sabiedrībai tiks prezentēta biedrības mājaslapā un sociālajos medijos februāra beigās.

Jasjukeviču ģimenes foto Mārupes Kultūras nama zālē

Par tradīciju kopu “RADI”

Tradīciju kopā "RADI” darbojas Jasjukeviču ģimene. Ģimenes iedvesmas un spēka avots ir Latvijas daba un senās tautas tradīcijas. Tradīciju ievērošanai ir nozīme atbildīgos un izšķirīgos dzīves notikumos, tādēļ ģimene piedalās kāzās, krustabās, gadskārtu svētkos un svinamās dienās, bagātinot tos ar dančiem un rotaļām visā Latvijā. Rituālās darbības pavada dziedāšana, seno tautas instrumentu - dūdu, vijoļu, kokļu, satabules, bungu, varganu un tauru, spēle. Pagājušā gada 27.jūnijā Jasjukeviču ģimeni varējām sastapt arī “JIP Mārupīte” Pēterdienas danču vakarā, kas organizēts pateicoties pašvaldības projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros iegūtajam finansējumam.