Šodien likts Mārupes novada jaunā bērnudārza “Zīļuks” pamatakmens

06.10.2020.

6.oktobrī Jaunmārupē jaunā bērnudārza pamatos, klāt esot pašvaldības un būvnieku pārstāvjiem, svinīgi iemūrēts pamatakmens. Jaunā Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Ozolu ielā ar nosaukumu “Zīļuks”, kuras būvniecības darbi uzsākti jūlijā, būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā.

bilde

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Mārupes pašvaldība ir viena no retajām pašvaldībām, kurā ir augsti dzimstības rādītāji, līdz ar to pašvaldībai nepārtraukti nākas domāt risinājumus, lai mazos mārupiešus varētu nodrošināt ar iespēju iegūt pirmsskolas izglītību. Šis projekts nodrošinās vietu 384 bērniem, turklāt tas ir īpašs arī ar to, ka tajā plānots izmantot būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz nulles patēriņa enerģijas ēku. Pēdējos gados projektējot un būvējot visus jaunos infrastruktūras objektus, energoefektivitāte un mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi Mārupes novadā ir prioritāte.” 

bilde

bilde

"Lai cik grandiozas būves būvētu cilvēki, vispārsteidzošākā būve ir dabas radīta: cilvēks, kas no maza bērna pieaug par zinošu, radošu, iedvesmojošu personību. Tomēr mums ir jāpalīdz bērniem izaugt. SIA “Velve” vienmēr ar gandarījumu iesaistās skolu un bērnudārzu, arī “Zīļuka” būvniecībā, sagatavojot drošu, ērtu un iedvesmojošu vidi, kur augt nākotnes paaudzēm. Turklāt no dabas mēs varam daudz mācīties ne tikai filosofiski, bet arī apgūstot tās resursus un pilnveidojot arvien jaunas metodes, kā radīt dabai un cilvēkam vienlīdz draudzīgas ēkas,” norāda SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.

Mārupes novada domes izpilddirektors Kristaps Ločs: “Šodien ir nozīmīga diena, kad jaunākās izglītības iestādes pamatos liekam pamatakmeni. Šoreiz, ierastās laika kapsulas vietā, liekam akmeni kā stabilu fundamentu nākotnei un ilgtspējai. Akmens neregulārā un nejaušā forma simbolizē daudzšķautņainību, spēju mainīties un pielāgoties jaunajiem dzīves apstākļiem. Vēlamies, lai arī mūsu bērni nākotni redz stabilu, savukārt, paši aug par daudzpusīgām, gudrām un uz izaugsmi orientētām personībām. Šī ir tikai maza atšķelta daļa no izvēlētā akmens. Vienu no daļām liekam šodien pamatos, vēl vienu nākotnē izvietosim iestādes atklāšanā kā atgādinājumu par šodienu un vēstījumu audzēkņiem, pedagogiem un apmeklētājiem.”

Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir 11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Atklāta iepirkumu konkursa “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē” rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “VELVE”. Ēku projektēja SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs”. Būvuzraudzību īsteno SIA “Marčuks”.

Bērnudārza apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem no 24 urbumiem. Mūsdienīgā siltumapgādes sistēma paredz, ka 6200 kvadrātmetru plašo ēku pie āra temperatūras līdz mīnus 10 grādiem spēj apsildīt zemes siltumsūkņi, un tikai nepieciešamības gadījumā tiek ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Sarēķināts, ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem zemes siltumsūkņu izbūvē, 15 gadu periodā salīdzinājumā ar gāzes apsildi tiks ietaupīti 94 tūkstoši eiro. Tiek domāts arī par saules paneļu uzstādīšanu.

Jauzsver, ka šis ir jau otrais pašvaldības objekts, kas tiek realizēts būvniecības informācijas modelēšanas (turpmāk - BIM) vidē, kas dod iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot un realizēt būvprojektu. Projektējot BIM vidē, ir iespējams sagatavot precīzu būvprojektu, kas samazina nepieciešamību veikt izmaiņas būvniecības procesā. Būvnieki var strādāt, nerodas papildu izdevumi par neplānotiem darbiem, gan veicot izmaiņas pašā projektā, gan objektā. Izveidoto digitālo 3D modeli, kurā iekļautas arī visas komunikācijas, varēsim izmantot ne tikai būvniecības procesā, bet arī ēkas turpmākajā apsaimniekošanā.

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” pamatakmens apstrādi un apdari veidojis Mārupes novada uzņēmums SIA “Veide”.