Sākusies uzņemšana Mārupes Sporta centra nodarbībām 2020./2021. mācību gadam

06.08.2020.

No šī gada 5.augusta sākusies uzņemšana Mārupes Sporta centra nodarbībām 2020./2021. mācību gadam. Audzēkņiem, kuri uzsāks treniņus pirmo gadu, uzņemšana sāksies no 1.septembra.

Saskaņā ar Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumu Nr 22 no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.maijam par Mārupes Sporta centra nodarbībām tiek noteikta maksa EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī.

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:

  • vecāku iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit;
  • audzēkņa foto;
  • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta;
  • aizpildīts un trenera parakstīts iesniegums (atrodas pie trenera);

un noslēgts līgums starp Mārupes Sporta centru un audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi par pakalpojuma saņemšanu.

Dokumenti iesniedzami personiski Mārupes Sporta centrā, Kantora ielā 97, iepriekš piesakoties pa tālr. 67687150, mob. tālr. 29220691 vai e-pastu: egita.vaicekone@marupe.lv

Informācija par nodarbībām un nepieciešamajiem dokumentiem pieejama šeit

Uzņemšana noslēgsies šī gada 1.oktobrī.