Sports

Pieteikšanās sporta nodarbībām

PIETEIKŠANĀS SPORTA NODARBĪBĀM

No šī gada 4.jūlija līdz 31.augustam Mārupes Sporta centra audzēkņi, kuri apmeklēja treniņu nodarbības iepriekšējā mācību gadā, tiek aicināti pagarināt līgumu 2022./2023.m.g. nodarbībām.  Aicinām vecākus iesniegt dokumentus (zemāk esošos iesniegumus un ārsta izziņu) savlaicīgi un negaidīt pēdējo brīdi!

Jaunu audzēkņu uzņemšana (tie, kuri apmeklēs nodarbības pirmo gadu) notiks no 1.septembra līdz 30.septembrim.

 

Mārupes Sporta centrs aicina apmeklēt nodarbības:

 • Futbolā (no 5 gadu vecuma)
 • Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
 • Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma)
 • BMX/Riteņbraukšanā (no 5 gadu vecuma)

 

Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās Mārupes pašvaldības sporta zālēs un āra stadionos:

 • Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes ģimnāzijas sporta zālē, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes stadions, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Tīraines Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
 • Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
 • Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5, Jaunmārupē
 • Mārupes BMX trasē, Tīraines dārzi 6, Tīrainē

 

Kāpēc trenēties Mārupes Sporta centrā?

 • Bērniem ir piedāvāta iespēja regulāri piedalīties sacensībās un turnīros Latvijā un ārzemēs;
 • Nodarbības vada profesionāli un pieredzējuši treneri ar augstāko izglītību sporta jomā.

 

Informācija par līguma slēgšanu

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:

 • vecāku iesniegums par pieteikšanos sporta nodarbībām;

 

veidlapa par pieteikšanos sporta nodarbībām

 

 • iesniegums par e-rēķinu nodrošināšanu un/vai iesniegums par atlaides piemērošanu*1;

 

e-rēķinu iesnieguma veidlapa;    un/vai

atlaižu iesnieguma veidlapa;

 

 • audzēkņa foto (pie vecāku iesnieguma);
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta;
 • aizpildīts un trenera parakstīts iesniegums (atrodas pie trenera);
 • iesniegums par ceturksni (pēc izvēles)*2;

 

veidlapa

 

*1Ja saskaņā ar Mārupes novada domes sēdes 2019. gada 26.jūnija lēmumu nr.19 (grozījumi 2022.gada 27.aprīlī, lēmums Nr.33) vecāku līdzmaksājumam piemērojama atlaide, ierodoties parakstīt līgumu, jāiesniedz iesniegums (var aizpildīt arī uz vietas Kantora ielā 97) par atlaides piemērošanu konkrētam audzēknim.

*2 Ja vecākiem ir vēlme līdzmaksājumu veikt par ceturksni, jāiesniedz rakstisks iesniegums ar lūgumu sagatavot vienu rēķinu atbilstošam laika posmam.

Kad līgums būs sagatavots, Jūs par to informēs e-pastā un tiks norādīti laiki, kad līgumu varēs parakstīt un saņemt Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97.

Līdzmaksājums par Mārupes sporta centra nodarbībām

Saskaņā ar Mārupes novada domes lēmumu nr. 22 tiek noteikts privātpersonu līdzmaksājums EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību gada 31.maijam (futbolam 30.jūnijam).

 

Saskaņā ar Lēmumu Nr.33 “Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumā Nr.22” tiek noteikts līdzmaksājums BMX riteņbraukšanas interešu izglītības apakšprogrammā EUR 12,40 + PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību gada 31.maijam.

Mārupes novada lēmums Nr.33

Mārupes novada lēmums Nr.43 Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada augusta lēmumam Nr.22 "Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem".

 

Apmaksa par sporta nodarbībām veicama saskaņā ar Mārupes sporta centra nosūtītajiem rēķiniem, maksājumā obligāti norādot rēķina numuru.

Rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti pēc līguma noslēgšanas uz līgumā norādīto e-pastu.

Līguma forma.

Līgumu sagatavo Mārupes SC lietvede.

Ja audzēknis ir vecumā no 7-9 gadi un vecāki atļauj pēc nodarbībām mājās doties pašiem, tad pie līguma parakstīšanas ir jāiesniedz rakstiska atļauja, ka vecāki uzņemas atbildību par audzēkni ārpus Sporta centra telpām/stadioniem.

 

Audzēkņus, kuri apmeklējuši nodarbības 2021/2022.mācību gadā, lūgums dokumentus iesniegt un parakstīt no 4.jūlija līdz 31.augustam, lai izvairītos no dokumentu apstrādes kavēšanās.

 

 

Dokumentus var iesniegt:

1) Mārupes SK, Kantora ielā 97 pie administratores;

2)Tīraines SK, Viskalnu ielā 7 pie administratores;

3) sūtīt Mārupes SC lietvedei uz e-pastu eva.maculevica@marupe.lv  ar drošu elektronisko parakstu.

 

Neatkarīgi no tā, kad tiks parakstīts līgums, līdzfinansējums tiks piemērots no 1.oktobra.

Papildus informējam, ka ja līgums nebūs parakstīts līdz 1.oktobrim, tad nodarbības apmeklēt nedrīkstēs.

Mārupes Sporta centra lietvede: Eva Macuļeviča, tālr. 20006235

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.02.2023.