Sports

Pieteikšanās sporta nodarbībām

PIETEIKŠANĀS SPORTA NODARBĪBĀM

Dokumenti iesniedzami personiski Mārupes Sporta centrā, Kantora ielā 97, iepriekš piesakoties pa tālr. 29 220 691 vai rakstot uz e-pastu: egita.vaicekone@marupe.lv

Uzņemšana Mārupes Sporta centra nodarbībām 2019/2020. mācību gadam sāksies no šī gada 8.jūlija līdz 1.oktobrim. Audzēkņiem, kuri uzsāks treniņus pirmo gadu, uzņemšana sāksies no 1.septembra.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu nr. 19 no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.maijam par Mārupes Sporta centra nodarbībām tiek noteikta maksa EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī.

Mārupes novada Domes lēmums

Plašāku informāciju par līdzmaksājuma apmēru un nosacījumiem lasiet šeit

Mārupes Sporta centrs aicina apmeklēt nodarbības:

 • Futbolā (no 5 gadu vecuma)
 • Basketbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Volejbolā (no 7 gadu vecuma)
 • Taekvondo (no 5 gadu vecuma)
 • Vieglatlētikā un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībās (no 6 gadu vecuma)

Nodarbības notiek mūsdienīgi aprīkotās Mārupes pašvaldības sporta zālēs un āra stadionos:

 • Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes vidusskolas sporta zālē, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Mārupes stadions, Kantora ielā 97, Mārupē
 • Tīraines Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
 • Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
 • Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5, Jaunmārupē
 • Mārupes BMX trasē, Tīraines dārzi 6, Tīrainē

Kāpēc trenēties Mārupes Sporta centrā?

 • Bērniem ir piedāvāta iespēja regulāri piedalīties sacensībās un turnīros Latvijā un ārzemēs;
 • Braucieni uz sacensībām ir nodrošināti ar Mārupes pašvaldības transportu;
 • Nodarbības vada profesionāli un pieredzējuši treneri ar augstāko izglītību sporta jomā.

Informācija par līguma slēgšanu

Audzēknis tiks uzņemts, ja būs iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija:

 • vecāku iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama šeit
 • audzēkņa foto;
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (jāiesniedz līdz 1.oktobrim);
 • Aizpildīts un trenera parakstīts iesniegums (atrodas pie trenera);

un noslēgts līgums starp Mārupes Sporta centru un audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi par pakalpojuma saņemšanu.

Pieteikšanās sporta nodarbībām 

Dokumenti iesniedzami personiski Mārupes Sporta centrā, Kantora ielā 97, iepriekš piesakoties pa tālr. 29 220 691 vai rakstot uz e-pastu: egita.vaicekone@marupe.lv

Kad līgums būs sagatavots, Jūs par to informēs e-pastā un tiks norādīti laiki, kad līgumu varēs parakstīt un saņemt Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97.

Apmaksa par sporta nodarbībām veicama saskaņā ar Mārupes sporta centra nosūtītajiem rēķiniem, maksājumā obligāti norādot rēķina numuru.

Ja vecākiem ir vēlme līdzmaksājumu veikt par ceturksni, jāiesniedz Mārupes sporta kompleksā Kantora ielā 97 rakstisks iesniegums ar lūgumu sagatavot vienu rēķinu atbilstošam laika posmam.

Iesniegums

Rēķini tiek sagatavoti un izsūtīti pēc līguma noslēgšanas uz līgumā norādīto e-pastu.

Ar līguma formu var iepazīties šeit

Ja saskaņā ar Mārupes novada domes sēdes 2019. gada 26.jūnija lēmumu nr.19 vecāku līdzmaksājumam piemērojama atlaide, ierodoties parakstīt līgumu, jāiesniedz iesniegums (var aizpildīt arī uz vietas Kantora ielā 97) par atlaides piemērošanu konkrētam audzēknim. Atlaižu iesnieguma veidlapa šeit

Ja audzēknis ir vecumā no 7-9 gadi un vecāki atļauj pēc nodarbībām mājās doties pašiem, tad pie līguma parakstīšanas ir jāiesniedz rakstiska atļauja, ka vecāki uzņemas atbildību par audzēkni ārpus Sporta centra telpām/stadioniem.

Audzēkņus, kuri apmeklējuši nodarbības 2019/2020.mācību gadā, lūgums dokumentus iesniegt un parakstīt no 8.jūlija (iepriekš vienojoties par laiku), lai izvairītos no lielām rindām un dokumentu apstrādes kavēšanās.

 

Neatkarīgi no tā, kad tiks parakstīts līgums, līdzfinansējums tiks piemērots no 1.oktobra.

Papildus informējam, ka ja līgums nebūs parakstīts līdz 1.oktobrim, tad nodarbības apmeklēt nedrīkstēs.

 

 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 03.09.2019.