Pašvaldība lēmusi nodrošināt ar brīvpusdienām skolēnus, izsniedzot pārtikas paku mēnesim trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm

07.04.2020.

Saskaņā ar 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību noteikto ārkārtas situāciju, visās Mārupes novada vispārējās izglītības iestādēs no 2020.gada 13.marta pārtraukts mācību process klātienē un tas tiek nodrošināts attālināti.

Saskaņā ar minētā rīkojuma 2020.gada 31.marta grozījumiem, valsts piešķirto mērķdotāciju skolēnu ēdināšanā varēs izlietot 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Savukārt, ja visi līdzekļi šim mērķim nebūs izlietoti, tos varēs atvēlēt arī 5., 6., 7., 8. un 9. klašu skolēniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Vienlaikus valdība noteikusi, ka pašvaldība var izvēlēties piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai cits ēdiena piegādes veida risinājums.

Mārupes novada dome 2020.gada 6.aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.1 nodrošināt ar brīvpusdienām, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam vienam izglītojamajam paredzētu pārtikas paku mēnesim redzeslokā esošajām trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni ir deklarēti Mārupes novada teritorijā un mācās no 1. līdz 9.klasei neatkarīgi no izglītības iestādes atrašanās vietas.

Aicinām līdz 2020.gada 15.aprīlim pieteikties brīvpusdienu pārtikas pakai mēnesim, aizpildot pieteikumu tīmekļa vietnē https://forms.gle/xT4P8UEDR8pZTBgx9.

Brīvpusdienu pārtikas paku daudzbērnu ģimenes varēs saņemt pieteikumā norādītajos kontaktpunktos:

  1. Mārupes pamatskolā – Viskalnu ielā 7, Tīrainē,
  2. Jaunmārupes pamatskolā – Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē,
  3. Mārupes Valsts ģimnāzijā – Kantora ielā 97, Mārupē,
  4. Mārupes novada Skultes sākumskolā – Skultes ielā 25, Skultē

21.aprīlī un 28.aprīlī no plkst.10.00 līdz plkst.14.00;

23.aprīlī un 30.aprīlī no plkst.15.00 līdz plkst.18.00.

 

Informācija pa telefoniem: Izglītības dienests – 25448489, Sociālais dienests – 25673050