Pārskats par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

14.05.2019.

Laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam notikusi Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres nekustamā īpašumā Ozolu iela 2, kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-1618, Jaunmārupe.

Pārskats par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

Būvniecības iecere

Ieceres nosaukums: Jaunmārupes bērnudārza jaunbūve

Adrese: Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupe

Zemes kadastra Nr.: 8076 011 0400; Zemes kadastra apzīmējuma Nr.: 8076 011 1618;

vizualizācija

Būvniecības ierosinātājs

Mārupes novada Dome; Reģ.Nr.90000012827;
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29; Mārupe, Mārupes novads. LV-2167;

Būvprojekta izstrādātājs

SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs" Būvkom.reģ.nr. 3622-R; Reģ.nr.42103000401;

Juridiskā adrese:

Dīķa iela 11, Liepāja,

LV-3401;