Par sabiedriskā transporta maršruta izmaiņām Mārupes novadā

09.06.2021.

Mārupes novada pašvaldība ir strauji augošs novads ne tikai iedzīvotāju skaita ziņā, bet arī uzņēmējdarbības attīstības ziņā. Statistikas dati liecina, ka Mārupes novadā pieejamās darba vietas pārsniedz novada iedzīvotāju skaitu, kas uz 01.01.2021 sasniedza 23 231. Tomēr aptuveni 52% Mārupes novada iedzīvotāju darba vietas atrodas ārpus novada, turpretim daļa citu novadu un Rīgas pilsētas iedzīvotāju strādā tieši Mārupes novadā, līdz ar to būtisks ir arī sabiedriskā transporta nodrošinājums darbinieku  un iedzīvotāju pilnvērtīgai mobilitātei. Mārupes novadā tendences uzrāda stabilu iedzīvotāju skaita un darba vietu pieaugumu arī turpmāk, tāpēc novadā nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu iedzīvotāju mobilitāti, nemainot vēsturiski izveidoto sabiedriskā transporta maršrutus.   Ir jāveic optimizācija esošajos maršrutos vai jārada jauni un paplašināti risinājumi, ņemot vērā pieprasījumu.

Līdz ar to, Mārupes novada pašvaldība šī gada 20. maijā aicināja uz tikšanos  RP SIA “Rīgas satiksme”, Rīgas Domes  un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjus, kā arī uzņēmējus un Mārupes novada speciālistus. Tikšanās noslēgumā visas puses vienojās, ka izmaiņām sabiedriskā transporta maršrutos ir jānotiek. Līdz ar to, esam izstrādājuši interaktīvu karti / aptauju, kur iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti norādīt savus ierosinājumus par iespējamām sabiedriskā transporta maršruta izmaiņām, norādot vietu kartē un sniedzot komentāru, tādā veidā  sniedzot savu redzējumu.

Aicinām visus interesentus atzīmēt ierosinājumus un komentārus sabiedriskā  transporta maršruta izmaiņām  Mārupes novadā līdz 21. jūnijam. Jūsu izteiktais viedoklis ļaus  labāk saprast iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības un redzējumu šajā jautājumā.

kartes banneris