Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību nekustamā īpašumā “Atstari” SIA “Pillar 3”

07.01.2019.

Izskatot SIA “Pillar 3” reģ. Nr.40103193067 2018.gada 28.decembra ar reģ. Nr.5-10/539 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām būvniecība nekustamā īpašumā “Atstari” (kadastra Nr. 8076-008-0171), Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūves ar saimniecības ēkām būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma “Atstari”, kadastra Nr. 8076-008-0171, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana.

2019.gada 4.janvāra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.1 PIELIKUMS Nr.2 LĒMUMS Nr.2 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"