Par 5-6 gadus veco bērnu uzņemšana pirmsskolā

02.04.2024.

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde informē, ka 3. aprīlī Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs sākas uzņemšana obligātā izglītības vecuma bērniem (5-6 gadi).

Pēc uzaicinājuma saņemšanas vecākus lūdzam 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot pieņemto lēmumupar pieteikšanos vai atteikšanos no piedāvātās vietas pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās:

  • ja piekrītat piedāvātajai vietai, sazinieties ar izglītības iestādi, lai iesniegtu iesniegumu izglītības iestādē par bērna uzņemšanu; 
  • ja atsakāties no piedāvātās vietas, nosūtiet informāciju uz e-pasta adresi bernudarzs@marupe.lvun www.epakalpojumi.lv sistēmā atzīmējiet "atteikties no uzaicinājuma", vai iesniedziet iesniegumu klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Aicinām visus vecākus, kuri pieteikumā ir atzīmējuši tikai vienu vēlamo izglītības iestādi, pievienot klāt vēl vismaz vienu pirmsskolas izglītības iestādi, lai visiem obligātā uzņemšanas vecuma bērniem būtu iespēja apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvei.

Atsakoties no piedāvātās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, vecākiem, kuru bērni turpinās pirmsskolas programmas apguvi privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, līdzfinansējums netiks pārtraukts.

Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

Kontaktinformācija

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības darba speciāliste Elīna Kazanova

(tālruņa numurs +371 29531106, elina.kazanova@marupe.lv)