Mārupes Valsts ģimnāzijā radīta ergonomiska mācību vide

14.02.2020.
eraf

Turpinoties projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006) īstenošanai, Mārupes valsts ģimnāzijā 2019.gada nogalē / 2020.gada sākumā, līdzīgi kā pagājušajā gadā jaunatklātajā korpusā, labiekārtota mācību vide arī pārējos skolas mācību kabinetos. Kvalitatīva un mūsdienīgi aprīkota mācību vide ļaus skolai sekmīgāk īstenot kompetencēs balstīto izglītības procesu.

Atbilstoši mūsdienu prasībām, mācību kabineti aprīkoti ar ergonomiskām mēbelēm – mobiliem vienvietīgiem mācību galdiem un krēsliem, kas ļauj vieglāk un efektīvāk organizēt mācību darbu, veidojot dažādu mēbeļu izkārtojumu grupu darbam un citām mācību aktivitātēm. Lai varētu produktīvāk veikt mācību procesu arvien pieaugošajam skolēnu skaitam, iegādātas arī jaunākās tehnoloģijas - datori datorklasei, kā arī vairāki IT ekrāni moderna mācību procesa nodrošināšanai.

Jaunums skolā ir iegādātie divi 3D printeri, kas ļaus skolēniem apgūt iemaņas telpisku 3D objektu modelēšanā, izdrukājot reālus trīs dimensiju funkcionālus un ikdienā lietojamus prototipus un priekšmetus. Tā ir iespēja realizēt dažādus radošos darbus, padarot mācību procesu saistošāku, un, iespējams, raisot interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem.

Projekta ietvaros iegādāti arī multifunkcionāli podesti mācību darba un prezentēšanas prasmju veiksmīgākai nodrošināšanai.

s

s

s