Mārupes pamatskolas jaunais korpuss un sporta laukums nodoti ekspluatācijā

14.12.2020.

Pabeigti Mārupes pamatskolas jaunā korpusa un sporta laukuma būvniecības darbi un 9.decembrī objekts nodots ekspluatācijā. Jaunā korpusa atklāšanas pasākums gan šoreiz nenotiks epidemioloģisko drošības apsvērumu dēļ, jaunās telpas gaidīs savus audzēkņus, tiklīdz skolēni atgriezīsies skolā klātienē.

Jaunā piebūve ir četru stāvu ēka ar kopējo platību 6200 m2, kurā izvietoti 37 mācību kabineti, laboratorijas un darbnīcas 5.līdz 9.klašu skolēniem, bibliotēka, dejošanas zāle, kā arī telpas atbalsta centram un skolas administrācijai.

foto

foto

Būvniecības projekta ietvaros skolas teritorijā tapis arī jauns sporta laukums, kas piemērots dažādām aktivitātēm, izveidoti basketbola un pludmales volejbola laukumi, lodes grūšanas un tāllēkšanas sektors, kā arī rekreācijas zona.

Skolas iekšpagalmā izbūvētas autostāvvietas un velonovietnes.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Mārupes pamatskolas jaunās piebūves būvniecība ir viens no šī gada vērienīgākajiem pašvaldības investīciju projektiem un tā realizēšana ir bijusi vitāli nepieciešama. Mūsu novadā ir vieni no augstākajiem dzimstības rādītājiem valstī un, neskatoties uz jau veiktajām investīcijām izglītības infrastruktūrā, vēl joprojām trūkst vietas bērniem izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Jaunā piebūve būtiski palielina skolas kapacitāti, nodrošinot iespēju mācības apgūt kopumā jau 1000 skolēniem. Man ir patiess prieks, ka šis projekts ticis realizēts tik īsā laikā, un tas bijis iespējams, pateicoties būvnieka profesionalitātes un mūsdienu tehnoloģiju apvienojumam, būvniecības procesā izmantojot Būvju informācijas modelēšanas sistēmu un tādējādi samazinot kļūdu procentu.”

Projektēšanas un būvniecības darbus veica SIA “Arčers”, būvuzraudzību - SIA “Marčuks”.

Būvniecības darbi tika uzsākti šī gada februārī un jau aprīlī pamatskolas jaunās piebūves pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Kā jau minēts, šis ir viens no pirmajiem šāda apmēra projektiem

Mārupes novada pašvaldībā, kas realizēts, izmantojot Būvju informācijas modelēšanu. Sistēma ļauj ieraudzīt un novērst kļūmes jau projekta stadijā, kā arī veikt risinājumu kontroli būvniecības laikā. Šī gada aprīlī skatē Gada labākā būve Latvijā 2019 Mārupes pamatskolas piebūve un sporta laukums ieguvis godpilno otro vietu nominācijā “BIM objekts”.

Jaunās piebūves un sporta laukuma būvniecībai pašvaldība ņēmusi aizņēmumu Valsts kasē.

Projektēšanas un būvdarbu līguma kopējā summa ir 10 160 390 eiro.