Mārupes novada pašvaldība uzsāk jau otrā projekta realizāciju būvniecības informācijas modelēšanas vidē

09.07.2020.

Jūlijā Mārupes novadā uzsākti darbi jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Jaunmārupē. Jaunais bērnudārzs Ozolu ielā ar nosaukumu “Zīļuks”, kura būvniecība tikko uzsākta, būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā. Turklāt, šis ir jau otrais pašvaldības objekts, kas tiek realizēts būvniecības informācijas modelēšanas (turpmāk - BIM) vidē, kas dod iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot un realizēt būvprojektu.

Mārupes novada domes izpilddirektors Kristaps Ločs: „Projektējot BIM vidē, ir iespējams sagatavot precīzu būvprojektu, kas samazina nepieciešamību veikt izmaiņas būvniecības procesā, kas Latvijā ir visai ierasta prakse. Modelējot būvniecības informācijas sistēmā, mēs varam ieraudzīt kļūdas un novērst tās vēl pirms būvdarbu uzsākšanas. Līdzšinējā pieredze rāda, ka kļūdu projektā ir daudz mazāk, jo virtuālajā vidē speciālisti, tostarp no projektētāju un pašvaldības puses, ir iespējams atrast pietiekami daudz kļūdu, ko nāktos labot būvniecības procesā, kas gan paildzinātu projekta realizācijas laiku, gan to sadārdzinātu. Būvnieki var ritmiski strādāt, nerodas papildu izdevumi par neplānotiem darbiem, gan veicot izmaiņas pašā projektā, gan objektā. Izveidoto digitālo 3D modeli, kurā iekļautas arī visas komunikācijas, varēsim izmantot ne tikai būvniecības procesā, bet arī ēkas turpmākajā apsaimniekošanā.”

Lai uzlabotu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību pašvaldībā, Mārupes novada dome uzsākusi jauna bērnudārza būvniecību Jaunmārupē, tādējādi pēc projekta realizācijas iegūstot papildus 384 vietas. Šo investīciju projektu atbalstījis Ministru kabinets, ļaujot pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 35 % apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Mārupes pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas ir 11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Atklāta iepirkumu konkursa “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Jaunmārupē” rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “VELVE”.

Energoefektivitāte un mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi Mārupes novadā ir prioritāte, projektējot un būvējot visus jaunos infrastruktūras objektus, taču Jaunmārupes jaunā bērnudārza projekts ir īpašs - tajā plānots izmantot būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz nulles patēriņa enerģijas ēku.

Bērnudārza apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem no 24 urbumiem. Mūsdienīgā siltumapgādes sistēma paredz, ka 6200 kvadrātmetru plašo ēku pie āra temperatūras līdz mīnus 10 grādiem spēj apsildīt zemes siltumsūkņi, un tikai nepieciešamības gadījumā tiek ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Sarēķināts, ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem zemes siltumsūkņu izbūvē, 15 gadu periodā salīdzinājumā ar gāzes apsildi tiks ietaupīti 94 tūkstoši eiro. Tiek domāts arī par saules paneļu uzstādīšanu.

Kopumā pašvaldības pirmsskolas rindā uz šī gada 2.jūniju ir 1148 bērni, tas nozīmē, ka pašvaldībai joprojām jādomā risinājumi, kā visus novadā deklarētos bērnus nodrošināt ar vietām pašvaldības bērnudārzos. Pašlaik Mārupes novadā ir trīs pašvaldības bērnudārzi “Lienīte”, “Zeltrīti” un “Mārzemīte”, kā arī pirmsskolas izglītības grupas pie trīs vispārējām izglītības iestādēm, ko apmeklē kopā 1085 bērni.