Mārupes novada pašvaldība pagājušajā gadā piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vairāk kā 453 tūkstošu eiro apmērā

11.01.2021.

Mārupes novada pašvaldība 2020. gadā piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus vairāk kā 453 tūkstošu eiro apmērā. Lielākā daļa no tiem - gandrīz 39% piešķirti nekustamā īpašuma īpašniekiem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1.janvāri. Savukārt otra lielākā atvieglojumu saņēmēju grupa Mārupes novadā ir daudzbērnu ģimenes, kam pagājušajā gadā piešķirti 28% no visas NĪN atvieglojumu kopsummas.

Mārupes novada pašvaldības NĪN atvieglojumi 2020. gadā piešķirti 5359 personām par kopējo summu 453 196 eiro.

No 2017.gada Mārupes novada pašvaldība piešķir 50% NĪN atvieglojumus par mājokli personām, kas uz taksācijas gada 1.janvāri deklarējuši savu dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā. 2020.gadā tie sastāda lielāko daļu no visiem NĪN atvieglojumiem – gandrīz 39% jeb 176 160 eiro.

Daudzbērnu ģimenēm pagājušajā gadā piešķirta 129 109 eiro liela NĪN atlaide, atvieglojot nodokļu slogu 370 Mārupes novada ģimenēm, vidēji katrai ģimenei par 348 eiro.

NĪN atlaides šajā gadā saņēmušas arī personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1., 2. vai 3. grupas invaliditāti vai bērnu invalīdu – 2020.gadā šai personu grupai piešķirti NĪN atvieglojumi 28,4 tūkstošu apmērā. 42,3 tūkstošu eiro apmērā atvieglojumi piešķirti arī personām ar 1., 2. vai 3.grupas invaliditāti. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām pagājušajā gadā piešķirtas NĪN atlaides 24,3 tūkstošu eiro apmērā, savukārt politiski represētajām personām - 12  tūkstošu eiro apmērā. Mārupes novada iedzīvotāji par mantotajiem un atgūtajiem īpašumiem ir saņēmuši NĪN atvieglojumus 12,2 tūkstošu eiro apmērā, bet maznodrošinātās un trūcīgās personas - 2,8 tūkstošu eiro apmērā.

Pašvaldība ik gadu piešķir NĪN atlaides vēl arī citām personu grupām, tām nozīmīgi samazinot nodokļos maksājamo summu. Kopumā NĪN atvieglojumus šobrīd var saņemt jau 24 personu grupas. Salīdzinājumam 2019.gadā pašvaldība bija piešķīrusi NĪN atvieglojumus kopumā par 417 726 eiro, kas ir par 8% mazāk nekā 2020.gadā.