Lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību būvniecības ieceres daudzfunkcionālās ēkas “INO centrs” būvniecībai nekustamajā īpašumā Daugavas iela 20A

08.01.2020.

Izskatot SIA “INOCENTRS” reģ.Nr. 40003740745 pilnvarotās personas (...), 2019.gada 19.decembra ar reģ. Nr.2/9/883 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības ieceres daudzfunkcionāla ēka “INO centrs” būvniecībai nekustamā īpašumā Daugavas iela 20A (kadastra Nr. 80760070287; kadastra apzīmējuma Nr. 80760072750), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par publiskās apspriešanas nepieciešamību un uzsākšanu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

2019.gada 23.decembra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.42 PIELIKUMS Nr.2 LĒMUMS Nr.2 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"