Lasīšanas zibakcija Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā

19.04.2016.

Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma, kopš 1997. gada Latvijā notiek bibliotēku nedēļa. Šogad tā norit no 18.- 24. aprīlim. Ik gadu Bibliotēku nedēļai ir savs vadmotīvs un 2016. gadā tas ir – “Attiecības, sadarbība, kopiena”. Bibliotēku nedēļas laikā skan  aicinājums runāt par bibliotēku ne tikai kā par vietu, kas nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, bet arī kā vietu, kur notiek sadarbības partneru tikšanās un kopienu mijiedarbība.

Zibakcija 1

Atsaucoties aicinājumam sadarboties, arī mūsu Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā nedēļa aizsākās ar “Lasīšanas zibakciju”.  18. aprīļa rītā bibliotēkā ieradās Jaunmārupes pamatskolas 3.b klases audzinātāja  Laura Eimane ar saviem audzēkņiem un skolas bibliotekāre Zinaida Spāde. Skolēni varēja izvēlēties kādu sev patīkamu grāmatu, kuru 15 minūtes visi vienlaicīgi lasīja. Tie bērni, kuri vēlējās, varēja visiem nolasīt priekšā kādu grāmatas fragmentu. Iepriecināja, ka lasīt gribēja visi un nevarēja vien sagaidīt savu rindu. Zēni priekšroku deva pašlaik tik populārajām Džefa Kinnija “Grega dienasgrāmatām”.

Nākamnedēļ mūsu sadarbība ar skolu turpināsies, jo Mazcenas bibliotēkā būs apskatāma izstāde, kas tapa februārī projekta nedēļas ietvaros  par godu populārajam latviešu bērnu grāmatu autoram Jurim Zvirgzdiņam. Viņa radītais lāča Tobiasa tēls deva ierosmi bērniem veidot lācīti no plīsa materiāla un pēc tam to visu zīmēt un fotografēt. Bērnu veikums vispirms būs apskatāms mūsu bibliotēkā, bet pēc tam arī skolā.

Šādus un līdzīgus pasākumus rīkosim arī turpmāk, lai radītu bērnos interesi par grāmatām un attīstītu lasītprasmi, kas ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa.  Sadarbojoties ieguvēji ir visi – bērni tiek iepazīstināti ar bibliotēku un tās piedāvātām iespējām, tiek mudināti lasīt, bet mēs iegūstam jaunus  lasītājus.