KONKURSS aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanai

12.07.2019.

           No 23. līdz 30. septembrim Latvijā jau piekto gadu pēc kārtas notiks Eiropas Sporta nedēļa (turpmāk tekstā ESN). Tā ir Eiropas Komisijas ierosināta iniciatīva ar mērķi motivēt cilvēkus vairāk un biežāk būt kustīgiem, veicināt sportošanu un fizisko aktivitāti, kā arī – vairot izpratni par kustīguma ieguvumiem veselībai, darba spējām, vispārējai dzīves kvalitātei. Tās koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP).

 

Mārupes novada  administratīvajā teritorijā sporta attīstību vada un organizē Mārupes Sporta centrs, kura darbības virzieni ir sporta pasākumu plānošana, organizēšana, atbalstīšana un popularizēšana, sadarbojoties ar Latvijas Olimpiskā komiteju, Izglītības un zinātnes ministriju un citām organizācijām.

 

Saistībā ar ESN pasākumiem, piedāvājam reklamēt savu sporta klubu (centru, skolu, uzņēmumu utt.), ja Jūsu darbības virziens ir saistīts ar sporta pakalpojumu piedāvāšanu. Mērķis: pievērst sabiedrības uzmanību un uzlabotu zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un tādējādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu, plānojot sporta aktivitātes, atvērtos treniņus, meistarklases, seminārus, dodot iespēju uzzināt par sportošanas veidiem un izmēģināt tos u.tml. 

 

Kas jādara? Konkrētā datumā, 2019.gada 28.septembrī no plkst. 19:00 – 24:00 jāpiedāvā Mārupes novada iedzīvotajiem iespēju iepazīties ar Jūsu pakalpojumu. Piemēram, organizēt atvērtos treniņus, seminārus, meistarklases u.tml.

Ko darīs Mārupes SC?  Izpildīs ESN organizatoriskos pienākumus Mārupes novadā, kā arī apkopos Jūsu atsūtīto informāciju par Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem un nosūtīs  Latvijas Sporta federāciju padomei (LSFP), kas ir ESN koordinatori Latvijā.

Kādi būs Jūsu ieguvumi? Jūs reklamēsiet un popularizēsiet savu sporta klubu (centru, skolu, uzņēmumu utt.), kā arī pievērsīsiet sabiedrības uzmanību un uzlabosiet zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes Mārupes novadā.

 

Informāciju par plānotajām aktivitātēm Eiropas Sporta nedēļas ietvaros, lūdzu, atsūtīt līdz 2019.gada 14.augustam, rakstot uz e-pastu: matiss.varna@gmail.com

 

 

 

Vienlaikus informējam, ka LSFP ir izsludinājusi projektu konkursu "Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2019 ietvaros". Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz š.g. 22. jūlijam.

            Konkursa mērķis ir Eiropas Sporta nedēļas ietvaros finansiāli atbalstīt projektus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un uzlabotu zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes un tādējādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu, plānojot sporta aktivitātes, atvērtos treniņus, meistarklases, seminārus, dodot iespēju uzzināt par sportošanas veidiem un izmēģināt tos u.tml. 

Pasākuma primārā mērķauditorija ir personas, kuras nenodarbojas ar sportu un fiziskām aktivitātēm un neapmeklē sporta klubus un fitnesa klubus vai dara to neregulāri – visu vecuma grupu cilvēki, ieskaitot bērnus un jauniešus, kā arī seniorus. Aptveramās Eiropas Sporta nedēļas fokusa tēmas: sports izglītības iestādēs, darbavietās, sports brīvā dabā, sporta klubos un fitnesa centros. 

Konkursa NOLIKUMS

Konkursa PIETEIKUMS

 

Vairāk informācijas par konkursu: https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/konkurss-fizisko-aktivitasu-un-veseliga-dzivesveida-popularizesanai

 

ESN 2019