Izstrādāts Mārupes un Olaines novadu NVO Info punkta rīcības plāns

02.02.2023.

Biedrība "Pierīgas partnerība" ir izstrādājusi NVO Info punkta rīcības plānu, kura mērķis ir sniegt mērķtiecīgu atbalstu Mārupes un Olaines novadu nevalstiskajām organizācijām. 


"Mūsu lielākā vērtība ir iedzīvotāji! Teritorijā ir vairāk nekā 600 nevalstisko organizāciju, mūsu biedru organizācijas apvieno gandrīz 600 cilvēku. Rīcības plānā iekļautas konkrētas darbības, kas jāveic, lai sniegtu atbalstu gan aktīviem iedzīvotājiem, gan arī stiprinātu līdzdalību. Kopā varam veidot sabiedrību, kurā vēlamies būt," par NVO rīcības plānu stāsta biedrības “Pierīgas partnerība” valdes locekle Alīna Lukjanceva.


Viens no biedrības “Pierīgas partnerība” mērķiem ir veicināt pilsonisko līdzdalību, kas panākams, spēcinot nevalstiskās organizācijas. NVO Info punkta rīcības plāna izstrādes laikā tika apzinātas 22 biedrorganizāciju vajadzības. Tika izvērtētas organizētās aktivitātes, par vērtīgākajām atzīti pieredzes braucieni, rīkotie iedzīvotāju forumi, apmācības un NVO datu bāze. Papildus tika rīkotas tematiskās fokusa grupas (tematiskie virzieni – apkaimes, kopienas; izglītība, jaunieši, sports un kultūra; vides jautājum), kā arī sniegti ieteikumi komunikācijai ar biedriem un sabiedrību.


“Līdzdalībai ir jābūt jēgpilnai, balstītai uz reālām vajadzībām. Rīcības plāns atbild uz dažādajām vajadzībām un kļūs par atbalsta punktu sadarbībai un nākotnes plānu īstenošanai,” norāda Rīcības plāna izstrādātājs, biedrības “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai” prezidents Āris Ādlers.


NVO Info punkta uzdevumi:

  • NVO vajadzību apzināšana;
  • NVO kapacitātes un savstarpējās sadarbības stiprināšana;
  • NVO interešu pārstāvniecība pašvaldības iestādēs;
  • sabiedrības informēšana.


Ar izstrādāto biedrības "Pierīgas partnerība" rīcības plānu, NVO Info punkta aktivitātēm, Mārupes un Olaines nevalstiskajām organizācijām var iepazīties vietnē nvo.pierigaspartneriba.lv. Ja vēlies iesaistīties vai nepieciešams atbalsts, raksti uz e-pasta adresi: info@pierigaspartneriba.lv.


Rīcības plāns ir izstrādāts projektā "Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai", kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.

Informāciju sagatavoja:
Alīna Lukjanceva
Biedrība “Pierīgas partnerība”
Tālr. nr.: +371 28644888
E-pasta adrese: alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv