Izsludināts konkurss par tiesībām saņemt līdzfinansējumu par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla organizēšanu

01.02.2023.

Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina konkursu par tiesībām saņemt līdzfinansējumu par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla organizēšanu divos posmos Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2023. gada martā un augustā.


Volejbola sacensību organizēšanai iespējams saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu līdz 10 000 eiro apmērā, bet ne vairāk kā 50% no paredzamo izdevumu koptāmes.


Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. februāris, iesniedzot personīgi Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV–2167) vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.

Atbilstoši nolikumam sacensības jāorganizē volejbolistiem šādās klasēs un šādām vecuma grupām:

  • U-20 fināli;
  • U-18 fināli;
  • U-16 fināli;
  • U-14 fināli.


Sacensībām jānotiek saskaņā ar Latvijas Volejbola federācijas (LVF) apstiprinātajiem sacensību noteikumiem.


Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts un var tikt izlietots atbilstoši Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 22/2022 „Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” 17. punktam.

 

2023. gada 25. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 29

Par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla organizēšanu divos posmos Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Nolikums "Par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā finālu divos posmos organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā"