Izsludināts atklāts konkurss uz SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amatu

30.05.2022.

Mārupes novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” VALDES LOCEKĻA amatu.


Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • teicamas valsts valodas (C1 līmenis)  un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās (vēlams angļu) valodas zināšanas;
 • darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā ar vismaz triju gadu pieredzi vadītāja (t.sk. vadītāja vietnieka) amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nekustamo īpašumu attīstību un pārvaldību vai finanšu vadības politikas veidošanu un īstenošanu vai kapitālsabiedrības vadītāja darba pieredze komunālās saimniecības pārvaldībā un attīstībā (ūdenssaimniecības jomā un siltuma ražošanā un apgādē), kuras darbības rādītāji periodā, kurā kandidāts ir ieņēmis amatu, pārsniedza vismaz vienu no šādiem rādītājiem – budžets/finanšu apgrozījums 300 tūkst. eiro, vidējais darbinieku skaits 30.
 • izpratne un zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu un komandas vadību.

Kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļa pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums; 
 • pārmaiņu vadīšana; 
 • orientācija uz attīstību;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 13. jūnijam,  nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļu amata kandidātu konkursam” uz e-pasta adresi: vakance@marupe.lv


Kontaktpersona: Laima Levanoviča, tālruņa numurs 26610030, e-pasta adrese: laima.levanovica@marupe.lv

Piedāvājam atlīdzību 4 000 eiro pirms nodokļu nomaksas.


Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju un pamatojumu atbilstībai izvirzītajām prasībām);
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) t. sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trijām), no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes;
 • apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas, Komerclikuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. panta un 7. panta piektās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai. Apliecinājums pieejams ŠEIT;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstāko izglītību apliecinošs dokuments iegūts ārvalstīs, tad lūgums pievienot Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments);
 • kandidātiem, kas tiks aicināti uz atlases procesa trešo kārtu, papildus būs jāiesniedz stratēģiskais redzējums par SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un redzējums jāprezentē nominācijas komisijai (~ 20 min.).