Izglītības iestāžu vadītāji piedalās apmācībās komunikācijas prasmju attīstīšanai

13.02.2024.

Skola ir organizācija, kuras galvenais pienākums ir nodrošināt kvalitatīvu izglītības sniegšanas pakalpojumu. Vai par to ir jāprot komunicēt?

Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uzskata, ka jā! Un to jāprot darīt gan uz āru, gan arī iekšējai komunikācijai ir jābūt skaidrai, saprotamai un efektīvai.

13.02.2024. seminārs izglītības iestāžu vadītājiem

 

Par šiem un citiem svarīgiem jautājumiem šodien Mārupes novada izglītības iestāžu vadītājiem bija iespēja ieklausīties LEAD priekšsēdētāja, uzņēmēja un korporatīvās komunikācijas eksperta Silvestra Savicka lekcijā.

PII "Mārzemīte" telpās Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadības pārstāvji piedalījās apmācībās efektīvu komunikācijas prasmju attīstīšanai.

Mācību mērķis - pilnveidot izglītības iestāžu vadītāju prasmes un iemaņas un likt paraudzīties uz vadītāja lomu un vadīšanas procesu no jauna skatu punkta. 13. februārī tika aizvadīts ceturtais posms no piecu lekciju cikla, kas ir izveidots atbilstoši Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vīzijai “Mārupē mācās visi!” Šodienas tēma – Efektīva komunikācija.

Paldies PII "Mārzemīte" vadītājai Ilzei Celmai par laipno uzņemšanu!

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde