Atvērta pieteikšanās uz nākamās nedēļas bezmaksas ārpustelpu vingrošanas nodarbībām

18.06.2021.
ES logo rinda

Atvērta pieteikšanās uz nākamās nedēļas bezmaksas ārpustelpu grupu vingrošanas nodarbības Mārupes, Tīraines un Jaunmārupes ciemos. Nodarbības no maija līdz septembrim katrā ciemā notiek 2 reizes nedēļā.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, katru nodarbību šobrīd var apmeklēt 20 sportot gribētāji, kuri būs reģistrējuši dalību konkrētajā nodarbībā.

Katru piektdienu www.marupe.lv tiek ievietota informācija par pieteikšanos visām nodarbībām, kas plānotas nākamajā nedēļā. Katrai nodarbībai jāaizpilda sava pieteikšanās anketa.

Piesakies uz nākošās nedēļas nodarbībām šeit:

Mārupes ciemā, sporta laukumā, Gerberu ielā 1

Otrdien, 22.06.2021., plkst. 18:00 – 19:00.

https://forms.gle/NeCM35u3gmf78eZj7

Tīraines ciemā, Mārupes pamatskolas pagalmā, Viskalnu ielā 7

Pirmdien, 21.06.2021., plkst. 19:00 – 20:00.

https://forms.gle/PfKQaqjWennEJxgeA

Jaunmārupes ciemā, pie skeitparka, Mazcenu alejā 4

Pirmdien, 21.06.2021., plkst. 19:15 – 20:15.

https://forms.gle/ejJwNWvGrhdkpa157

Tiklīdz valstī noteiktie ierobežojumi attiecībā uz dalībnieku skaitu ierobežojumu ārpustelpu sporta nodarbībās mainīsies, informēsim www.marupe.lv un sociālajos tīklos.

Nodarbību norises vietas, dienas un laiki:

MĀRUPES CIEMĀ

SPORTA LAUKUMĀ,

GERBERU IELĀ 1

TĪRAINES CIEMĀ

MĀRUPES PAMATSKOLAS PAGALMĀ,

VISKALNU IELĀ 7

JAUNMĀRUPES CIEMĀ

PIE SKEITPARKA,

MAZCENU ALEJĀ 4

No 11.05.2021. līdz 30.09.2021. 

Otrdienās un ceturtdienās

no plkst. 18:00 – 19:00

No 10.05.2021. līdz 29.09.2021.

Pirmdienās un trešdienās

no plkst. 19:00 – 20:00

No 10.05.2021. līdz 30.09.2021.

Pirmdienās un ceturtdienās

no 19:15 – 20:15

Tāpat kā iepriekš, nodarbības plānotas daudzveidīgas, iekļaujot stiepšanās, kardio un spēka vingrinājumus, ņemot vērā atšķirīgo dalībnieku vecumu un sagatavotības līmeni. Tās nodrošinās profesionāli treneri.

Mārupes novada Dome kopš 2017.gada īsteno projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032). Projekts tiek īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.