Ar novembri Mārupes novada domē darbu uzsāk Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

01.11.2019.

vpvkacNo šī gada 1.novembra Mārupes novada domē darbību uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), tādējādi iedzīvotājiem pieejamas klientu apkalpošanas speciālista konsultācijas par 9 valsts iestāžu pakalpojumiem: Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Lauksaimniecības datu centrs, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Valsts darba inspekcijas un Lauku atbalsta dienesta.

Jau 2015. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tika uzsākusi VPVKAC izveidi novadu nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes, saskaņā ar vienotiem principiem vienkopus nodrošinot klientiem gan pašvaldību, gan noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus. Centru izveides mērķis ir ekonomēt iedzīvotāju resursus, laiku un padarīt valsts iestāžu pakalpojumus pieejamākus.

Darba laiks un kontakti:

Adrese

Tālrunis

E-pasts 

Darba laiki

Mārupes novada dome,

Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV-2167

66954902

marupe@pakalpojumucentri.lv

P., C. 9.00 – 18.00

O.,T. 9.00 – 17.00

P. 9.00 – 15.00

Svarīgi atcerēties!

Dodoties uz Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments — pase vai personas apliecība (eID).

Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti (kurā ir aktivizēts e-paraksts) vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā var saņemt šādu valsts iestāžu pakalpojumus, informāciju vai konsultācijas par tiem.