30. novembrī aicinām uz lekciju par digitālā teksta lasīšanu

29.11.2023.

Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde aicina uz piecu bezmaksas lekciju ciklu “Pasaule pieder tiem, kas lasa”, ko laipni aicināts apmeklēt ikviens interesents – gan vecāki, gan skolēni, gan skolotāji, gan ikviens cits, kurš vēlas mācīties un paplašināt savu redzesloku.

 

Šāds lekciju cikls izveidots, lai veicinātu šim mācību gadam noteiktās prioritātes – lasītprasmes veicināšanu un atbalstu katra bērna izaugsmei, kopīgā mācīšanās procesā iesaistot ne tikai skolotājus, skolēnus, bet arī vecākus, pašvaldības iestāžu darbiniekus un ikvienu Mārupes novada iedzīvotāju. Šis ir atbalsts vecākiem bērnu izglītības apguves iesaistē, lai īstenotu prioritātes un turpinātu pilnveidot kvalitatīva izglītības pakalpojuma nodrošināšanu novada izglītības iestādēs. Īstenojot šim gadam izvirzītās prioritātes, obligāta ir visu partneru, tostarp vecāku iesaiste!

 

Ar šo lekciju ciklu Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde vēlas atdzīvināt mācīšanās kultūru, lai nav tā, ka mācīšanās attiecas tikai uz bērniem, tāpēc lekciju cikls sasaucas ar Pārvaldes šī gada vīziju “Mārupē mācās visi”.

 

Piecās vērtīgās lekcijās, kas ceturtdienu vakaros Mārupes Kultūras namā norisinās no 2023. gada 12. oktobra līdz 30. novembrim, būs iespēja uzzināt par lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē, par kritisko domāšanu, par uzmanības noturību, kā palīdzēt bērnam lasīt, kā mana lasītprasme ietekmē manu komunikāciju, savukārt noslēdzošajā rudens lekciju ciklā būs iespēja vairāk uzzināt par digitālo lasīšanu.

 

Par lekciju autoriem izraudzīti savas jomas profesionāļi – Ilze Aizsila, Inga Spriņģe, Oskars Grīslis, Pēteris Urtāns un Jurģis Šķilters.

 

30. novembrī plkst. 18.30 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) lekciju par digitālā teksta lasīšanu lasīs Jurģis Šķilters

Lekcijā tiks izskaidroti lasīšanas psiholoģiskie pamatprocesi un lasītā satura uztveres atšķirības atkarībā no formāta (digitāla vai analoga). Balstoties pēdējo gadu pētījumu rezultātos, tiks skaidrotas analogās un digitālās lasīšanas priekšrocības un trūkumi. Lekcijā tiks sniegts arī pārskats digitālās vides ietekmēm uz dažādiem uztveres un kognitīviem procesiem un to, kā tie ietekmē lasītprasmi.

 

Lekcijas ir bez maksas, taču ierobežotā vietu skaita dēļ aicinām būt atbildīgiem un reģistrēt savu dalību iepriekš: ŠEIT

5 lekciju cikls

5 lekciju cikls.jpg

 


 

Lekciju ciklu 12. oktobrī atklāja Mārupes novada bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāja Ilze Aizsila. I. Aizsila savā lekcijā “Mārupes novada mazās gaismas pilis – bibliotēkas veiksmīgākai dzīvei” stāstīja par:

  • lasīšanas nozīmi cilvēka dzīvē;
  • publisko bibliotēku un to pakalpojumiem Mārupes novadā;
  • bibliotēku aktivitātēm un pasākumiem dažādām mērķauditorijām;
  • datubāzēm un reģistrēto lietotāju priekšrocībām;
  • bibliotēku publicitāti;
  • iedzīvotāju iesaisti un atbalsta veidiem bibliotēkām, nākotnes iespējām.

Šī lekcija bija skatāma arī tiešsaistē un ir pieejama arī video formātā - Mārupes novada pašvaldības Facebook profilā

P 1P2P3

IA lekcijas secinājumi

Lektores ieteikumi lasīšanas paradumu veicināšanai mājās

  • Izveidojiet mājās mazu bibliotēkas stūrīti, kurā būtu tādas grāmatas, kādas bērnam pašam patīk (vecumam un interesēm atbilstošas).
  • Rādiet piemēru! Mēģiniet uzkrītoši lasīt košu bērnu grāmatu, netiešā veidā ieinteresējot bērnu.

2. novembra lekcijā par kritisko domāšanu lektore Inga Spriņģe klausītājus aicināja aizdomāties par to, cik svarīgi ir pievērst uzmanību informācijas avotam, neļaut ar sevi emocionāli manipulēt, kā arī ar piemēriem parādīja, cik viegli ir radīt nepatiesu saturu.

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētā piecu lekciju cikla “Pasaule pieder tiem, kas lasa” otro lekciju apmeklēja vairāk nekā 100 dalībnieku, kuriem bija iespēja uzzināt, kā atšķirt dezinformāciju no maldinošas informācijas, kā pārbaudīt aizdomīgu informāciju, kā kritiski analizēt informāciju u.tml.

Paldies klausītājiem par interesi mācīties, izzināt!

Spriņģe 1Spriņģe 2Spriņģe 3

 

9. novembra lekcijā Intelekta attīstības centra vadītājs Oskars Grīslis dalījās pieredzē un zināšanās par veiksmīgu un rezultatīvu mācīšanās procesu kognitīvo zinātņu perspektīvā.

Lektors dalījās ar metodoloģisko izpratni spēju attīstīšanā un trenēšanā, atbildot uz būtiskākajiem jautājumiem: Kas ir mācīšanās pamatā, kas to ietekmē? Kādi nosacījumi nepieciešami, lai bērni ātrāk apgūtu visu jauno? Kas ir mikromācīšanas pieejas pamatā? Kādi ir mūsu uzmanības procesi? Kas ietekmē mūsu spēju iegaumēt un atcerēties?

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāta viedierīču un digitālo risinājumu efektivitāte mācību procesos un klausītāji varēja uzzināt par viedierīču ietekmi uz kognitīvajiem un mentālās veselības procesiem bērniem un jauniešiem.

Šī bija jau trešā lekcija Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā ciklā “Pasaule pieder tiem, kas lasa”.

Paldies klausītājiem par interesi mācīties, izzināt!

123

 

 

23. novembra lekcijā, ko vadīja Pēteris Urtāns, dalībnieki ieguva dziļāku izpratni par lasīšanas un smadzeņu funkcionalitātes saistību.

Uzzinājām praktiskus padomus un stratēģijas, kā veicināt bērna intelektuālo un emocionālo attīstību ar lasīšanas palīdzību, kā arī zināšanas par kognitīvajiem un emocionālajiem aspektiem, ko veicina lasīšana.

Lektors vērsa uzmanību arī uz lasīšanu ekrānos - ne vienmēr tā ir apzināta, lielākoties mēs lasām nekontrolētu informācijas plūsmu, taču lasot apzināti grāmatu, kas piesaista, tas liek koncentrēties un dod pievienoto vērtību domāšanas skaidrībai un jaunu ideju radīšanai, iedvesmai jaunām lietām, pozitīvam skatījumam uz dzīvi.

Paldies lektoram par vērtīgajām atziņām!

Lekciju var noskatīties atkārtoti ŠEIT

12Interese