Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par Mārupes novada pašvaldības atbalstu kultūrai un kultūras, izglītības un mākslas projektiem