Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu