28. oktobrī Babītes vidusskolā 2023. gada turnīrs šahā "Jaunais šahists 2023"

19.09.2023.

28. oktobrī plkst. 10.00 Babītes vidusskolā (Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā) norisināsies 2023. gada turnīrs šahā "Jaunais šahists 2023". 

Dalībnieki: 1. līdz 12. klašu skolēni, kuri ir Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu šaha pulciņa dalībnieki, kā arī citi interesenti. 

Pieteikšanās turnīram līdz 2023. gada 26. oktobra plkst. 17.00, sūtot pieteikumu uz e - pastu: viesturs.kapce@gmail.com. Pieteikumā norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, mācību iestādi un klasi, dzimšanas datus, šaha sporta klasi un kontaktpersonas telefona numuru.

Ar iespēju piedalīties turnīrā tiks nodrošināti 60 skolēni. Kvalitatīva pasākuma norises nolūkos limitēts dalībnieku skaits, priekšroka tiks dota pēc pieteikuma savlaicīguma principa. 

Reģistrēšanās turnīra vietā līdz plkst. 9.45. 

Dalībniekiem obligāti ir maiņas sporta apavi. 


Sacensību dalībnieki tiks iedalīti divās grupās atbilstoši šaha sporta klasēm -  attiecīgi A grupā piedalās dalībnieki ar pirmo, otro, trešo vai ceturto sporta klasi, savukārt B grupā piedalās dalībnieki bez sporta klasēm (iesācēji).

  • A grupas sacensības notiek pēc FIDE noteikumiem (Šveices sistēma, 7 kārtas).  Partijas tiek spēlētas ar apdomu laiku 10 minūtes + 5 sekundes par katru izdarīto gājienu. Sacensības notiek bez reitinga apskaites.

 

  • B grupas sacensības notiek pēc FIDE noteikumiem (ņemot vērā dalībnieku iemaņu līmeni, pēc diviem neiespējamajiem gājieniem netiks piemērots zaudējums, bet tiks izteikts brīdinājums);(Šveices sistēma, 7 kārtas). Partijas tiek spēlētas ar apdomu laiku 10 minūtes + 5 sekundes par katru izdarīto gājienu. Sacensības notiek bez reitinga apskaites.

 

Vietu sadalījums  tiks noteikts pēc šādas sistēmas:

  • izlozi un spēles vietu noteikšanu veic datorprogramma „Swiss Manager”;
  • uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu;
  • vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:
  • uzlabotā Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa, neskaitot sliktāko rezultātu);
  • Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa);
  • progresīvo punktu summa.

Turnīru organizē un vada Babītes Sporta komplekss. 1.- 3. vietu ieguvējus zēnus un meitenes apbalvos ar medaļām.

Nolikums

Plakāts