Sabiedrība

Izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu, nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību

22.10.2018.

Mārupes novada pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu, nodrošinot iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi).

Valsts pārvaldes uzdevums ir īstenojams, slēdzot deleģēšanas līgumu ar darbības termiņu 3 (trīs) gadi, paredzamais līguma noslēgšanas termiņš 2018.gada novembris līdz 2019.gada janvāris.

Konkursa nolikums pieejams šeit vai saņemams bez maksas, drukātā veidā Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, uzreiz pēc Konkursa izsludināšanas.

Deleģēšanas mērķis ir nodrošināt Mārupes novadā deklarētām pilngadīgām personām un personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personām atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, līdz 45 diennaktīm kalendārajā gadā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 5.novembris.

Pakalpojuma sniedzējs iesniedz pieteikumu elektroniski, nosūtot to uz e-pastu: linda.liepina@marupe.lv, vai iesniedzot personiski Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāvā, līdz iesniegšanas termiņa beigām.