Sabiedrība

18. jūlijā tiks uzsākta Pededzes ielas pārbūve posmā no Daugavas ielas līdz Rožleju ielai 

10.07.2024.

18. jūlijā tiks sākta Pededzes ielas pārbūve posmā no Daugavas ielas līdz Rožleju ielai. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “BM-projekts” izstrādāto būvprojektu “Pededzes ielas pārbūve posmā no Daugavas ielas līdz Lielajai ielai, 1. kārta (no Daugavas ielas līdz Rožleju ielai)”. 

Būvprojekta risinājums paredz Pededzes ielas brauktuves seguma pārbūvi, gājēju ietves izbūvi, pārbūvi abās brauktuves pusēs,  lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, apgaismojuma pārbūvi, gājēju pāreju un autostāvvietu izbūvi, satiksmes organizācijas līdzekļu izbūvi un labiekārtojumu, tajā skaitā koku stādīšanu.  

Atbilstoši 2024. gada 4. jūlijā noslēgtajam līgumam Nr. 1/4-2/369-2024 par Pededzes ielas pārbūvi posmā no Daugavas ielas līdz Lielai ielai, pirmās kārtas būvdarbus (no Daugavas ielas līdz Rožleju ielai) veiks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””. Būvdarbu izmaksas ir 780 119,44 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Līgumā paredzētais darbs izpildāms 160 dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.  

Objekta būvuzraudzību veiks SIA “RS Būvnieks”, būvuzraudzības izmaksas – 9530,74 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Atbilstoši 2023. gada 24. aprīlī noslēgtajam līgumam Nr. 1/4-2/145-2023 par autoruzraudzības darbu veikšanu Pededzes ielas pārbūvē autoruzraudzību objektam veiks SIA “BM-projekts”. Autoruzraudzības izmaksas pirmajai kārtai – 2000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un pārvietoties atbilstoši uzstādītajiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem (satiksmes organizācijas skēmu skatīt zemāk). Vēršam uzmanību, ka satiksmes organizācija tiks mainīta atbilstoši veicamajiem būvdarbiem, bet par plānotajām izmaiņām iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Satiksmes organizācijas shēma

Pašvaldības īpašumu pārvalde