Par tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147

11.05.2020.

Izskatot 2020.gada 13.februāra iesniegumu ar reģ. Nr.2/9/36 iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecībai nekustamā īpašumā Vienības gatve 147 (kadastra Nr. 80760070385), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi par būvniecības ieceres publisko apspriešanu pēc ārkārtējas stāvokļa beigšanās Valstī.

2020.gada 7.aprīļa MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1.2 "Par tirdzniecības laukuma jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamā īpašumā Vienības gatve 147"