Šonedēļ noslēdzas priekšlikumu iesniegšana par reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā

22.02.2024.

Noslēgušās Mārupes novada pašvaldības organizētās tikšanās Piņķos, Mārupē un Jaunmārupē, kurās iedzīvotāji tika informēti par reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidi Mārupes novadā.

Pašvaldība vēlas atgādināt, ka vēl tikai šonedēļ, līdz 25. februārim, iedzīvotājiem ir iespēja sniegt priekšlikumus par veloinfrastruktūras izveidi, aizpildot veidlapu un iesniedzot to Mārupes novada pašvaldībā (Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4) vai nosūtot uz e-pasta adresi - ipasumu.parvalde@marupe.lv

Veidlapa pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Projekti” – “Aktuālie projekti”.

Pašvaldība vēlas uzsvērt, ka visi iedzīvotāju sniegtie ierosinājumi tiek izskatīti un vērtēti, un jau šobrīd ir veiktas vairākas izmaiņas esošajā projektā. Noslēdzoties viedokļu iesniegšanas termiņam, pašvaldība turpinās ierosinājumu analīzi, savukārt pēc tās - iedzīvotāji tiks informēti par projekta gala risinājumu.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "BM-projekts" Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāja Didža Dāles (e-pasta adrese: didzis@bm-projekts.lv, tālr.nr .26191009) vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kontaktpersonas:

  • Inženierbūvju nodaļas vadītājs, galvenais ceļu būvinženieris Uldis Bārdulis (e-pasta adrese: uldis.bardulis@marupe.lv, tālr. nr. 67687152); 
  • Būvniecības nodaļas ainavu arhitekte Žanete Salzirne (e-pasta adrese: zanete.salzirne@marupe.lv, tālr. nr. 25663647).