Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās

31.08.2023.