Sabiedrība

Interesenti aicināti pieteikties brīvprātīgajā darbā, lai palīdzētu un veiktu lietderīgu darbu sabiedrības labā

12.01.2018.

Mārupes novada 2017.gada 25.oktobra Domes sēdē tika apstiprināta instrukcija "Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas", kas nosaka iespēju Mārupes novada jauniešiem, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, gūt pirmās darba iemaņas, kuras noderēs turpmāk karjerā, studiju vai darba uzsākšanai.

Mārupes novada Izglītības dienests aicina jauniešus  reģistrēties kā brīvprātīgā darba veicējam, izvēlēties organizāciju (Brīvprātīgā darba organizētājs var būt valsts vai pašvaldības iestādes, biedrības un  nodibinājumi), kurā viņš vēlas gūt darba pieredzi, noslēgt vienošanos ar Koordinatoru, saņemt Brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņu un krāt nostrādātās stundas. Sasniedzot 60 stundu skaitu 2018. gadā, jaunietis saņem Brīvprātīgā darba Apliecinājumu, kuru turpmāk varēs pievienot savam CV.

Ar Brīvprātīgā darba vadlīnijām un pielikumiem var iepazīties: http://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/jauniesiem/brivpratigais-darbs

Reģistrējoties, jaunieši elektroniskajā pastā saņems informāciju par aktuālajiem pasākumiem, aktivitātēm, kuru organizēšanā nepieciešams brīvprātīgā darba atbalsts, kurās turpmāk varēs iesaistīties.

Jaunieti, brīvprātīgais darbs ir Tava iespēja:

  • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
  • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
  • parādīt savus talantus un prasmes;
  • iegūt jaunus sociālos kontaktus;
  • īstenot savas idejas, pilnveidot hobiju;
  • iepazīt kādu organizāciju, kāda noteikta darba specifiku.

Ja arī Tu vēlies darboties sabiedrības labā un pats gūt vērtīgu pieredzi vai vēlies saņemt Apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu, sazinies ar Mārupes novada Izglītības dienesta jaunatnes lietu speciālisti Dagniju Rjapolovu, tālr. 25448489, e-pasts: jauniesu.darbs@marupe.lv

*Brīvprātīgais darbs notiek bezpeļņas sektorā bez samaksas par darbu.