Sabiedrība

Divas galvas — labi, trīsdesmit — vēl labāk

03.02.2016.

Ar viedā latviešu sakāmvārda variāciju var raksturot Babītes, Olaines un Mārupes novadu jauniešu tikšanos vēsā 16. janvāra dienā, lai sildītos ar kopīgām idejām savu novadu attīstībai un starpnovadu sadarbībai. Biedrība „Pierīgas partnerība” aicināja satikties pa desmit aktīvajiem jauniešiem no katra novada, lai izkustinātu ne tikai ķermeņus, bet arī prātus kopīgam mērķim un idejām.

Jaunieši no dažādām organizācijām un interešu grupām tikās biedrības „Piedzīvojuma gars” lauku mājās „Rites”, kur starp kupenām un taciņām viņus gaidīja dažādi saliedēšanās uzdevumi, kopīgu problēmu un iespēju apspriešana, iepazīšanās, dalīšanās idejās un darbs pie Pierīgas reģiona attīstības. Ar LEADER jaunā projektu iesniegšanas termiņa elpu pakausī kopīgais jautājums bija viens — ko mēs, jaunieši, varam darīt katrs savā novadā un visi kopā šī reģiona attīstībai? Kādas idejas gribam īstenot?

jauniesiem_16.01.2016

Galarezultāts izpaudās ne tikai lieliski pavadītā dienā, jaunos kontaktos un sadarbības iespējās, bet arī konkrētās pasākumu idejās, piemēram, velobrauciens caur visiem šiem novadiem un labās pieredzes apmaiņa. Paši jaunieši par vienu no nākotnes mērķiem uzstādīja „kaimiņu būšanu” — būt informētam un izmantot blakus novadu sniegtās iespējas.

Ar pozitīvu skatu nākotnē jaunieši turpinās sadarboties jau tuvākajā laikā, piemēram, viesojoties Olaines novada jauniešu centrā, turpinot ģenerēt idejas un vēršoties biedrībā „Pierīgas partnerība” pēc atbalsta to īstenošanā. Kopā ir iespējams sasniegt vairāk!

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kuras mērķis ir ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Par vienu no turpmākajiem mērķiem biedrība izvirza arī jauniešu iesaisti un sadarbību.

Biedrība saka paldies visiem iesaistītajiem dalībniekiem, novadu pašvaldībām biedrībai „Piedzīvojuma gars”, kas arī šo dienu palīdzēja padarīt par piedzīvojumu.