28. novembrī Jaunmārupes pamatskolā | Mārupes novada alternatīvais konkurss latviešu valodā, literatūrā un folklorā

Jaunmārupes pamatskola (Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3)

Mārupes novada alternatīvais konkurss latviešu valodā, literatūrā un folklorā “Dzimtā valoda kā vērtība”

Norises laiks: 2023. gada 28. novembrī plkst. 10.00

Norises vieta: Jaunmārupes pamatskola (Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3, aktu zālē -  260. kabinets) 

Dalībnieki: skolu pārstāv viena komanda (7.- 9. klašu skolēni)

Pieteikšanās līdz 2023. gada 23. novembrim

Pieteikšanās saite

Nolikums

Afiša