Kultūra

Veļu vakars mūsu senču piemiņai

09.09.2019.

Svētku svinēšana saskaņā ar dabu Latvijā un pasaulē raisa arvien lielāku cilvēku interesi. Katra paaudze tradīcijas pārbauda no jauna un izvēlas - turpināt vai aizmirst. Tradicionālo svētku iepazīšana un svinēšana, līdzdarbojoties dažādu paudžu ģimenes locekļiem, sekmē vienotību, kopā būšanas prieku un ģimeniskumu. Tās ir nozīmīgas un mūžīgas vērtības. Mūsu bērniem kā nekad agrāk ir svarīgi redzēt savas ģimenes, citu ģimenei tuvo cilvēku - draugu un kaimiņu - ieinteresēto un atbildīgo attieksmi pret tautas tradīciju izzināšanu un turpināšanu.

vakars

Ar ko tad vērtīgs ir rudens, kādas tradīcijas ir vērtīgi kopt rudenī? Pēc tautas priekšstatiem svarīgos dzīves notikumos kopā ir šai saulē un viņā saulē mītošie dzimtai piederīgie, svarīgie un mīļie. Senču pieminēšana un godāšana palīdz uzturēt dzimtas atmiņu, vienotību un spēku. Veļu laikā rudenī saskarsme ar dzimtas senčiem ir īpaši aktuāla, tāpēc Veļu vakarā aicinām uz kopīgu vakarēšanu visus, kuri vēlas veltīt savu pateicību iepriekšējām paaudzēm.

Kad?

5.oktobrī no 17.00 līdz 20.00

Kur?         

Mārupes "Zirgzandaļu" akmens stallī,

Adrese: Mārupes novads, Vētras ciems, mājas ,,Zandeļi”.

Ko mēs darīsim?

Kopīgi dziedāsim senas un skaistas tautasdziesmas,  stāstīsim viens otram iedvesmojošus dzimtas stāstus, minēsim mīklas, iesim veļu laikam raksturīgās rotaļas, dedzināsim sveces senču piemiņai, mielosim veļus un baudīsim paši ugunskurā gatavotu veļu putru.

Kas jāņem līdz?

Svecītes, neliels cienasts kopīgam mielastam, dziļdomīgas mīklas prāta asināšanai, dzimtas stāsts, oktobra novakarei piemērots silts apģērbs.

Pasākums domāts ģimenēm un tradīciju interesentiem.

Lai mūsu kopīgā vakarēšana  kalpo par iedrošinājumu izzināt un piedzīvot arī citus mūsu bagātā kultūras mantojuma gadskārtu svētkus un svinamās dienas!

Ieeja – brīva.

Pasākums tiek īstenot projekta ,,Mārupe – mūsu mājas” ietvaros. To finansē Mārupes pašvaldība. Projekta vadītāja Gunta Siliņa-Jasjukeviča.