Biedrība “Kopā savā novadā”

Biedrība “Kopā savā novadā” pārstāv ģimeņu, kurās dzīvo cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, intereses Mārupes novadā:

  • sniedz konsultācijas par atbalsta, rehabilitācijas un izglītības saņemšanas iespējām Mārupes novadā;
  • organizē atbalsta grupas Mārupes novadā dzīvojošiem vai strādājošiem vecākiem, kuru ģimenē aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
  • piedalās ES izsludinātajos finanšu projektos, lai piesaistītu līdzekļus cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai;
  • iesaistās likumdošanas normatīvo aktu izstrādāšanas un korekcijas procesos, lai atvieglotu ģimeņu ikdienu un mazinātu birokrātiskos šķēršļus;
  • sadarbojas ar novada izglītības iestādēm un citām nevalstiskajām organizācijām, veido pasākumus, kas uzlabo izglītības kvalitāti bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • izglīto sabiedrību par mūsu pārstāvētās grupas specifiku un īpatnībām, veidojot iekļaujošu vidi visiem sabiedrības locekļiem.

 Kontakti: kopa@savanovada.lv, tālr. +371 27223777, FB: https://www.facebook.com/Kopasavanovada/

 

Informācija sadaļā atjaunota 19.12.2023.