Uzsākti apjomīgi jaunu ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbi

04.08.2020.

Šobrīd novadā norit apjomīgi jaunu ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbi, kas tiek veikti 2.jūnijā noslēgtā līguma par būvdarbu veikšanu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 4. kārta" ietvaros. Būvdarbus veic SIA "VELVE".

Noslēgtie būvdarbu līgumi paredz izbūvēt 15,8 km ūdensapgādes tīklu, 28,7 km sadzīves kanalizācijas tīklu un 16 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, pabeidzot būvdarbus divu gadu laikā no darbu uzsākšanas.

Projekta IV kārtā plānotie būvniecības darbi skars lielu skaitu Mārupes novada ielu, līdz ar to jārēķinās, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

Šobrīd jau uzsākti būvdarbi Bebru, Braslas, Mākoņu, Mežkalnu, Vējiņu, Vīnkalnu un Zeltiņu ielās, Lapiņu dambī un Stīpnieku ceļā. Ar satiksmes organizācijas shēmām var iepazīties šeit, nospiežot izvēlni "projekta IV kārta", vai AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" mājaslapā www.mkp.lv

Līdz šim Mārupes novadā īstenotas jau trīs vērienīgas šī investīciju projekta kārtas un daļa no projekta 4.kārtas, nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību arvien vairāk novada iedzīvotājiem, tai skaitā - centralizētajai ūdensapgādei – 83,5 % apmērā, centralizētajiem kanalizācijas tīkliem – 93,2% apmērā. Pabeidzot projekta ceturtās kārtas būvdarbus, centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu varēs izmantot  90%  iedzīvotāju un centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu - 98,6% iedzīvotāju.

Projekta "Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 4. kārta" kopējās izmaksas sastāda 17,2 miljoni eiro bez PVN, tai skaitā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 8,5 miljoni eiro; Mārupes novada domes finansējums – 5,3 miljoni eiro; AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” finansējums – 3,2 miljoni eiro.

logo