Noslēgusies ideju aptauja novada jaunā ģerboņa izstrādei

16.05.2022.

Līdz 21. aprīlim iedzīvotāji tika aicināti iesniegt ideju priekšlikumus, kas kalpotu par iedvesmu Mārupes novada jaunā ģerboņa izstrādei. Kopā saņemtas 350 idejas.

Noslēgusies ideju aptauja novada jaunā ģerboņa izstrādei

Liels prieks par aktīvo iesaistīšanos ideju radīšanā skolās, kur skolēni tika aicināti aizdomāties par novadu raksturojošām vērtībām, simboliem un krāsām. Iesniegtās idejas tālāk tiks nodotas heraldikas māksliniekam, lai kopā ar ģerboņa izstrādes darba grupu strādātu pie skiču izveides.

Pašvaldība izvēlējusies novada jaunā ģerboņa izstrādi uzticēt vienam no vadošajiem Latvijas heraldikas māksliniekiem ar lielu pieredzi novadu ģerboņu izveidē – Edgaram Simam (SIA “SIMS”).

Ģerboņa izstrāde ir ļoti atbildīgs un reizē sarežģīts process, jo to regulē stingri noteikumi. Veidojot jaunā, apvienotā novada ģerboni, tiešā veidā nedrīkst izmantot nevienu no jau pastāvošiem, apstiprinātiem un reģistrētiem ģerboņiem. Tomēr par pamatu drīkst izmantot kādu no līdzšinējiem ģerboņiem, izmainot heraldiskās krāsas, mainot vai pievienojot ģerboņa figūras, ieviešot heraldiskas līnijas. Ir atļauts arī apvienot vairākus eksistējošus ģerboņus, kā arī veidot pilnīgi jaunu. Ģerbonī jāiekļauj elementi, kas Mārupes novadam ir unikāli un atšķir to no citiem kaimiņu un visas Latvijas novadiem.

Jaunizstrādātais ģerbonis apstiprināms Valsts heraldikas komisijā.

Plānots, ka novada jaunais ģerbonis tiks izstrādāts līdz šī gada beigām.

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa