Mārupes novada Sociālais dienests informē par atbalsta saņemšanas iespējām

07.04.2020.

Pieņemšanas, pabalstu izmaksas:

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā, no 13.03.2020. līdz 14.04.20.20. Mārupes novada Sociālais dienests ierobežo klientu apkalpošanu klātienē. Aicinām izmantot iespēju iesniegt iesniegumus izvēloties vienu no Jums ērtākajiem veidiem – elektroniski, sūtot informāciju ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu socialaisdienests@marupe.lv, sūtot atbilstoši normatīvo aktu prasībām noformētos dokumentus pa pastu vai atstāt pastkastē pie Mārupes novada Domes durvīm. Pašvaldība nodrošina pabalstu piešķiršanas nepārtrauktību, pārskaitot pabalstus klientam vai pakalpojuma sniedzējiem.

Kontakttālruņi: 26467993 (Daugavas iela 29), 26182588 (Jaunmārupe)

Trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes statuss:

Ja ārkārtas situācijas laikā  personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņa, tā automātiski tiek pagarināta. Izsniegtās izziņas ir derīgas līdz 31.05.2020., ja esat sazinājušies ar darbinieku un pagarinājuši deklarācijas derīguma termiņu.  Minētajā laikposmā ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Sarkanā krusta Pārtikas pakas:

Sarkanā krusta Pārtikas pakas trūcīgie Mārupes iedzīvotāji var saņemt kā līdz šim, stingri ievērojot visas drošības prasības. Sociālā darba speciālisti ar Jums sazināsies par ērtāko veidu kā saņemt vai piegādāt paku. Tāpat iedzīvotājiem, kuri nonākuši bezizejas situācijā, tiks nodrošināta iespēja saņemt pārtikas paku, sazinoties ar Sociālo dienestu.

Psiholoģisks atbalsts:

Ārkārtas situācijas laikā ir iespēja saņemt psihologa atbalstu pa tālr. 28314497.

Asistenta pakalpojums:

Ārkārtējās situācijas laikā asistenta pakalpojuma saņēmējiem ir ierobežotas iespējas doties ārpus savām mājām, personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs. Aicinām arī personu ar invaliditāti asistentu atskaišu nodošanu organizēt iespēju robežās izvairoties no saskarsmes klātienē un sazināties ar saviem speciālistiem epastā vai pa tālruņiem 67149869 (Daugavas iela 29) vai 67933706 (Jaunmārupe).

Krīzes pabalsts ārkārtas situācijā

Saskaņā ar Domes lēmumu Nr.29 „Par pabalstu krīzes situācijā” ir noteikts pabalsta krīzes situācijā apmērs 64 eiro apmērā vienai personai, ja izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Krīzes pabalstu var saņemt, ja ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu, (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas, vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāiesniedz iesniegums Mārupes novada Sociālajā dienestā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, pievienojot pierādījumus, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

 

Aicinām sabiedrību būt atsaucīgiem un pievērst uzmanību kaimiņos dzīvojošiem senioriem:

Mārupes novada Sociālais dienests aicina gados jaunākos iedzīvotājus pievērst uzmanību kaimiņos dzīvojošajiem senioriem, palīdzēt viņiem, vai ziņot sociālajam dienestam pa tālruni 26467993 (Daugavas iela 29), 26182588 (Jaunmārupe) vai e-pasta adresi socialaisdienests@marupe.lv.

Lūdzam atsaukties tos cilvēkus, kuriem nav tuvinieku vai kuru tuvinieki uz laiku atrodas karantīnā un kuriem nepieciešama palīdzība ēdiena un medikamentu nodrošināšanā. Sociālais dienests risinās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijā un nepieciešamības gadījumā šīm personām tiks piegādāta sociālā dienesta nodrošinātā krīzes pārtikas paka.