Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

21.12.2020.

Laika posmā no 1.decembra līdz 15.decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 55 izsaukumus.

01.12.2020. plkst.14:40 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, kur notiek konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, no izsaucējas noskaidroti konflikta iemesli un pieņemts iesniegums. Ar abām konfliktā iesaistītajām personām tika izvestas preventīva rakstura pārrunas. Konflikts tika atrisināts uz vietas, atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

02.12.2020. plkst.07:58 tika saņemta anonīma sūdzība par to, ka Tīrainē novietotas vairākas automašīnas, pārkāpjot CSN prasības. Nekavējoties ierodoties norādītajā adresē, minētā informācija apstiprinājās. Sastādīti lēmumi par soda piemērošanu saistībā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

04.12.2020. plkst.17:50 tika saņemts izsaukums par to, ka Mārupē uz soliņa sēž aizdomīga sieviete, iespējams atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Ierodoties notikuma vietā, noskaidrots, ka sievietei nav noteiktas dzīvesvietas. Pieņemts lēmums sievieti nogādāt, drošā vidē, uz patversmi.

05.12.2020. plkst.00:53 tika saņemta izsaukums par to, ka Jaunmārupē tiek atskaņota mūzika, kas traucē naktsmieru. Nekavējoties ierodoties norādītajā adresē, fakts apstiprinājās. Izvestas preventīva rakstura pārrunas un izskaidrota atbildība, kas paredzēta Mārupes novada domes saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

07.12.2020. plkst.15:08 tika saņemta izsaukums uz Mārupi, kur veikalā persona konstatējusi, ka viņai nozagts maks. Ierodoties notikuma vietā, tika aptaujāts veikala personāls, lai noskaidrotu apstākļus pie kādiem minētais maks pazudis. Iegūtā informācija, tālāku procesuālo darbību veikšanai, nodota Valsts policijai.

08.12.2020. plkst.01:15 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur NMP nepieciešama palīdzība, jo persona izrāda agresiju. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, sniegta palīdzība NMP brigādei personu savaldīšanā un nogādāšanā ārstniecības iestādē.

08.12.2020. plkst.09:18 tika saņemta informācija par to, ka Mārupē ir notriekta stirna. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Par notikumu tika informēta mežniecība. Ņemot vērā, ka notikuma vietā automašīna neatradās, sabrauktais dzīvnieks tika nodots utilizācijai.

08.12.2020. plkst.11:33 tika saņemta informācija par to, ka Tīrainē notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties norādītajā adresē konstatēts, ka konflikts notiek starp māti un dēlu par sadzīviskām lietām. Ņemot vērā, ka dēls turpināja izteikt draudus mātei, tika pieņemts lēmums personu aizturēt un nodot Valsts policijai tālāko procesuālo darbību veikšanai.

08.12.2020. plkst.20:00 tika saņemta izsaukums par to, ka Mārupē notiek konflikts starp īrnieku un dzīvokļa īpašnieku. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, noskaidrojot konflikta apstākļus, konstatēts, ka konflikts notiek saistībā ar īres naudas apmaksu. Abām personām izskaidrotas tiesības vērsties tiesā civiltiesiskā kārtā, jautājumu risināšanai. Konflikts atrisināts uz vietas.

09.12.2020. plkst.14:19 tika saņemts izsaukums uz Mārupi par to, ka persona veikusi zādzību no veikala. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, aizturēta persona, kura tālāku procesuālo darbību veikšanai nodota Valsts policijai.

09.12.2020. plkst.22:40 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur starp kaimiņiem notiek konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, noskaidroti lietas apstākļi. Ar konfliktā iesaistītajām personām tika izvestas preventīva rakstura pārrunas, kā arī izskaidrotas tiesības par notikušo vērsties ar iesniegumu policijā. Konflikts tika atrisināts uz vietas. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

10.12.2020. plkst.17:51 tika saņemts izsaukums par to, ka Jaunmārupē notiek konflikts starp kaimiņiem. Nekavējoties ierodoties norādītajā adresē, informācija apstiprinājās. Noskaidrojot lietas apstākļus un ņemot vērā, ka tikuši izteikti draudzi dzīvībai un veselībai, informācija nodota Valsts policijai tālāko procesuālo darbību veikšanai.

13.12.2020. plkst.00:36 patrulēšanas laikā pa Mārupi, pamanīta perona, kura pārvietojās ar grūtībām. Noskaidrojot lietas apstākļus konstatēts, ka personai kāds sejā iepūtis asaru gāzi. Uz vietas izsaukta NMP un par notikušo paziņots personu tuviniekiem. Pēc medicīniskās palīdzības sniegšanas persona nogādāta dzīvesvietā.

14.12.2020. plkst.23:13 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, par to, ka kaimiņu suns ar riešanu traucē naktsmieru. Ierodoties izsaucēja adresē, pieņemts iesniegums par naktsmiera traucēšanu.

15.12.2020. plkst.19:07 tika saņemts izsaukums uz Mārupi par to, ka uzlauztas privātmājas ieejas durvis un iespējas persona vēl joprojām atrodas mājā. Nekavējoties ierodoties minētajā adresē, apsekots īpašums un māja, neviena perona netika konstatēta. Informācija nodota Valsts policijai tālāko procesuālo darbību veikšanai.

Laika posmā no 1.decembra līdz 15.decembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas pieņēma 11 administratīvā pārkāpuma procesa lēmumus, t.sk.:

Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 1;

Par Ceļu satiksmes likuma pārkāpšanu – 6;

Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 3.

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 1.

ATGĀDINĀJUMS!

Pašvaldības policija informē, ka pēdējā laikā regulāri tiek saņemti izsaukumi un sūdzības par klaiņojošiem un agresīviem suņiem, tādēļ vēlamies atgādināt, ka suņa īpašnieka pienākums ir rūpēties par mājdzīvniekiem un nepieļaut to klaiņošanu. Visiem suņiem sasniedzot sešu mēnešu vecumu ir jābūt reģistrētiem LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ. Suņi kuri ir reģistrēti, klaiņošanas gadījumā netiek nogādāti patversmē, jo pašvaldības policijai ir iespēja noskaidrot īpašnieku un to atgriezt neradot īpašniekam papildus izmaksas par patversmes pakalpojumiem. Lūgums ievērot šīs prasības un atbildīgi izturēties pret likumā noteiktiem pienākumiem.

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Iestājoties aukstajam laikam, lūdzam nekāpt uz ledus, kā arī lūdzam bērnu vecākiem izskaidrot bērniem par bīstamo situāciju, atrodoties uz ūdenstilpņu ledus.