Mācību gada noslēgums pavisam drīz klāt arī 9. un 12. klašu skolēniem

17.07.2023.

Straujiem soļiem tuvojas 2022./2023. mācību gada noslēgums 9. un 12. klašu skolēniem. Centralizēto eksāmenu atzīmju gaidīšanas un izlaidumu laiks jau rit pilnā sparā.

Šogad Mārupes novada pašvaldības skolas absolvē 354 9. klašu skolēni un 111 12. klašu skolēni

Mārupes novada pašvaldības domes Pateicības par labām un teicamām sekmēm (skolēni, kuriem vidējais vērtējums ir vismaz 8 balles) un dāvanu karti saņem 106 9. klašu absolventi un 27 12. klašu absolventi.

Šogad 9. klašu skolēni kārtoja eksāmenus matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā. 

MVG 1

Mirklis no Mārupes Valsts ģimnāzijas 12. klases izlaiduma.

MVG 2

Mārupes Valsts ģimnāzijas 12. klašu absolventus sveic Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Valdis Kārkliņš un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Liene Šmite.

Mārupes pamatskola

Mirklis no Mārupes pamatskolas 9. klases izlaiduma.

 

BVKS 12.kl.

Mirklis no Babītes vidusskolas 12. klases izlaiduma

Jaunmārupes pamatskola

Mirklis no Jaunmārupes pamatskolas 9. klases izlaiduma

MVĢ 9. kl.

Mirklis no Mārupes Valsts ģimnāzijas 9. klases izlaiduma.

 

Foto no Jaunmārupes pamatskolas 9. klašu izlaiduma 16. jūnijā. 

Absolventi 2023