Jaunajā mācību gadā mācības Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs uzsāks 622 pirmklasnieki

01.09.2022.

Jaunajā mācību gadā Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs mācības kopumā uzsāks 6634 audzēkņi, no tiem - 1800 zinības apgūs pirmsskolas izglītības iestādēs, 4834 –  skolās (622 – pirmklasnieki, 366 – 9. klašu skolēni,  112 – 12. klašu skolēni). Savukārt mūzikas un mākslas skolās interešu izglītības programmas apgūs 633 audzēkņi. Mācību procesu nodrošinās 740 pedagoģiskie un 355 tehniskie darbinieki.

Babītes vidusskolā šogad atvērtas septiņas pirmās klases, Mārupes pamatskolā – sešas, Jaunmārupes pamatskolā – piecas, Mārupes Valsts ģimnāzijā – četras, Salas sākumskolā un Skultes sākumskolā – viena.
Visvairāk skolēnu ir Mārupes Valsts ģimnāzijā, tai seko Babītes vidusskola, Jaunmārupes pamatskola, Mārupes pamatskola, Salas sākumskola un Skultes sākumskola. 
 

Lai zinību ceļš iedvesmo! 

1234