Izglītības iestāžu februāra ziņas

05.03.2024.

Svētki pirmsskolās  

Februārī Mārupes novada pirmsskolās ir tradīcija svinēt draudzības svētkus. 

Ja tu vari pasacīt otram labu vārdu, ar prieku dalīties un samīļot, tad tu vari būt mans labākais draugs."

(M. Ritova) 

PII “Saimīte” bērni 12.-16. februārī svinēja draudzības nedēļu, apciemojot draugu grupas un dāvinot pašgatavotas dāvaniņas, kopīgi rotaļājoties. 

PII “Lienīte” draudzības svētkus svinēja visa mēneša garumā. Katrā grupā bija padomā kāda nodarbe, lai iepazītu tuvāk savu draugu: iepazīties ar drauga hobiju vai talantu, rakstīt vai zīmēt draugam vēstulīti, teikt draugam mīļus vārdus, pagatavot apsveikumu vecākiem. 

Lienīte Draudzība

Februārī tradicionāli svin Meteņdienu.

PII “Lienīte” bērni piedalījās jautrās rotaļās un stafetēs, cienājās ar siltu tēju un vecāku sarūpētu cienastiņu. Bērni novērtēja pedagogu darbu un teica: "Šis nu gan bija lielisks pasākums!"  

Arī PII “Mārzemīte” svinēja Meteņus - pavadīja ziemu, lai sāktu gaidīt pavasari. Svētki tika svinēti divās daļās – gan dziedot un rotaļājoties iekštelpās, gan kārtīgi baudot vēl ziemas priekus ārā – pirmsskolas teritorijā, kur bija dažādas ziemas aktivitātes – gan pikošanās, gan rotaļu drauga vizināšana ragavās un pat virves vilkšana, kura simbolizēja cīnīšanos starp ziemu un pavasari. 

Mārzemīte Meteņi

PII “Saimīte” bērni 29. februārī āra pasākumā “ Ziemai atā” dziedāja, dejoja, maskojās un kopīgi vārīja ugunskurā bukstiņputru. 

Meteņi 1

 

Visi kopā gaidām pavasari! 

 

Mācību process pirmsskolās 

Februāris PII “Mārzemīte” bija veltīts pasakām un stāstiem. Bērni lasīja pasakas, izdomāja savus stāstus, kā arī aicināja ciemos mammas un tētus, kuriem darba dienas laikā atradās brīdis, lai atnāktu ciemos uz grupiņu un palasītu bērniem priekšā grāmatu. "Esam ļoti priecīgi, ka šis uzaicinājums guva atsaucību. Pēc pieredzes un novērojumiem varam teikt, ka bērniem neaizmirstamas atmiņas, labas emocijas, pozitīvu lepnumu rada tas,  ka mamma vai tētis kaut ko dara grupiņā. Bērni vēl ilgi par to runā un atceras."  

Februārī katrai 5, 6 gadīgo grupai tika organizēta  lasīšanas rotaļnodarbība "Klausies! Radi! Pastāsti!". Nodarbības mērķis bija interesantā un neierastā formātā veicināt bērnu klausīšanās, stāstīšanas un atstāstīšanas prasmes, sadarbības un pašizpausmes mākslā prasmes, lasot Z. Milera, H. Doskočilovas grāmatu "Kurmītis un sniegavīrs". Rotaļnodarbībai bija vairākas daļas - klausīšanās daļa, radīšanas jeb mākslas daļa, stāstīšanas daļa un refleksija. "Ar katru grupu rotaļnodarbības atmosfēra bija citāda, klausīšanās, stāstīšanas prasmes un pacietības noturība katrai grupai, katram bērnam ir citādāka, bet tās ir prasmes, kuras mēs pirmsskolā apzināti mācāmies praktiskā darbībā, lai ar katru reizi mums visiem un katram veiktos labāk!"

Vecāki Mārzemītē

PII “Saimīte” grupa “Rūķīši” piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2023!”, ieguva veicināšanas balvu par piedalīšanos. PII “Saimīte” grupa “Cālēni” piedalās bērnu zīmējumu konkursā par tēmu “Ūdens mūsu pasaulē”. Katru gadu 22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena. Šos svētkus iedibināja Apvienoto Nāciju Organizācija, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību šī dabas resursa kvalitātei un vērtībai, jo tikai 1% ūdens krājumu uz mūsu planētas virsmas ir piemēroti un droši lietošanai uzturā. 

PII “Lienīte” mūzikas skolotāja Marta Bērziņa februārī bērniem organizēja skaņu rīku gatavošanas darbnīcu. Bērni varēja pagatavot savu skaņu rīku, izvēlēties materiālus, izveidot savu dizainu, noslēgumā kopā ar draugiem muzicēt orķestrī. 

PII “Zeltrīti” 9. februārī piedalījās Ekoskolu “Silto džemperu dienā”, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. "Pavadījām dienu gan iepazīstot klimata pārmaiņu cēloņus, gan pārrunājot, ko vajadzētu un mēs katrs pats varētu darīt, lai kopīgi uzlabotu klimatisko stāvokli pasaulē, gan gatavojot plakātus ar aicinājumu rīkoties atbildīgi! Šajā dienā ģērbāmies siltākā apģērbā, jo telpās nedaudz tika samazināta apkures temperatūra."

Februāra tēmas “Veselīgs dzīvesveids” ietvaros PII “Zeltrīti”

  • “Zvirbulīšu” grupa tikās ar BKUS bērnu ķirurgu dr. Mohitu Kakaru, kurš pastāstīja par visbiežākajām traumām, kādas guvuši bērni, kas atvesti uz slimnīcu. Noskaidrojām, ka ik dienu slimnīcā nonāk 200 mazo pacientu, no kuriem 100 ir ar traumām un biežākās ir pēc braukšanas ar ragavām, skrejriteņiem un lēkāšanas pa batutiem.  
  • “Zeltgalvīšu” grupa sadarbībā ar sporta skolotāju Evitu Bērziņu noorganizēja sporta nodarbību vecākiem, kurā viņi piedalījās kopā ar saviem bērniem. Komandā ir spēks!  
  • “Zīlīšu” grupa ar vecāku atbalstu piedalījās LaMSA - Latvijas Medicīnas Studentu Asociācijas projekta "Lācīša Ķepainīša slimnīcas" informatīvi – izglītojošajā izbraukuma nodarbībā 4-10 gadus veciem bērniem. Aizraujošā veidā piecās stacijās bērni iejutās gan pacientu, gan ārstu lomās, "ārstēja" rotaļlietas, pētīja rentgena uzņēmumus un salīdzināja ar savu ķermeni.  

 

29. februārī – dienā, kura ir tikai reizi četros gados – PII “Zeltrīti” mūzikas skolotājas Sintija Leimane un Oksana Gotlube gada uzdevuma “Lasītprasmes veicināšana” ietvaros sarīkoja kopīgu pasakas “Miega pelītes vakara ceļojums” lasīšanu un klausīšanos, kuras notikumus ilustrēja katras grupiņas mīļais un sirsnīgais priekšnesums – dziesmas, ritma rotaļas un dejas labi pazīstamu un arī mazāk zināmu melodiju pavadījumā. Visi bijām ģērbušies pidžamās, un pasaciņa pārvērtās par jauku un jautru ballīti. 

Miega ballīte PII Zeltrīti

Pedagogi mācās 

19. februārī PII “Mārzemīte” skolotājiem notika profesionālās pilnveides kursi “Pasaka kā lasītrasmes attīstību rosinoša mācību organizācijas forma pirmsskolā”. Kursus vadīja iestādes skolotāja Andra Ozola, kura dalījās savās zināšanās un labās prakses piemēros ar iestādes skolotājiem. Skolotāji kursus novērtēja kā interesantus, iedvesmojošus un vērtīgus profesionālajai pieredzei. Seminārā redzēto uzreiz īstenoja arī grupās ar bērniem “Pasaku un stāstu mēnesī”. 

27. februārī PII "Zeltrīti" realizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pirmskolas izglītības iestādes atbalsta komandas un pedagogu pieredze lasītprasmes attīstībā” Mārupes novada izglītības iestāžu pirmsskolu pedagogiem.

Programmas tēmas:

  • Lasītprasmes attīstības nozīme katrā pirmsskolas izglītības posmā (vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska). Agrīnā lasītprasme un logopēda darbs ar bērniem, kam ir lasītprasmes grūtības (skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece).
  • Psiholoģiskie aspekti lasītprasmes attīstībā (izglītības psiholoģe Diāna Putniņa).
  • Barboletas metodes izmantošana lasītprasmes attīstībā (speciālā pedagoģe Kristina Viļenska).
  • Pieredzes skolas dalībnieces varēja piedalīties divu nodarbību vērošanā: "Zīlīšu" grupā (4-gadnieki, skolotāja Kristīne Dumberga, skolotāja palīdze Daiga Burlova) un "Zvirbulīšu" grupā (sagatavošanas vecums, skolotājas Jolanta Pilicka un Solveiga Lāce), kā arī smelties idejas mūsu grupu pedagogu un logopēdes I. Pļavenieces veidotajās metodiskajās spēlēs, kas aizraujošā veidā palīdz lasītprasmes attīstībai.

Pieredzes apmaiņā piedalījās kolēģes no  PII ''Mārzemīte'',  Skultes sākumskolas, PII “Lienīte”, PII “Zīļuks”, PII “Saimīte”, Babītes pirmsskolas izglītības iestādes un Mārupes pamatskolas. 

 ZeltrītiZeltrīti

SKOLAS

Svētki un tradīcijas 

Babītes vidusskolā pirmklasniekiem ir tradīcija svinēt 100 dienas skolā. Šogad šos notikums tika svinēts 2. februārī pirms aiziešanas papildu brīvlaikā. Sešas pirmās klases uzveda Dz. Rinkules Zemzares pasakas ,,Tince grib mācīties” dramatizējumu. Katra klase sagatavoja teatralizētu tēlojumu kādai no nodaļām. Izrādē bija iekļautas dziesmas, dejas, kustība un runa. Skolēni ar lielu interesi vēroja savu vienaudžu sniegumu un ar skaļiem aplausiem pateicās par redzēto. Izrādes noslēgumā visi aizrautīgi dziedāja R. Kaupera dziesmu ,, Joka pēc alfabēts” un iesaistījās latviešu tautas deju svītā. Pasākumā piedalījās viesi no Babītes pirmsskolas izglītības iestādes un PII “Saimīte”. Babītes vidusskolas vadība, pedagogi un viesi pārrunāja līdzšinējo sadarbību un turpmākās sadarbības iespējas.  

100 dienas skolā BVSK

Februārī Salas sākumskolā bija Sveču dienas pasākums, kura ietvaros 4.-6.klase ciemojās pie biedrības "Ukrainas un Latvijas draudzība", lai pagatavotu ierakumu sveces Ukrainai, kā arī mēs iesaistījās Mārupes novada pašvaldības un biedrības “Labdarības lapa” ziedojumu vākšanas akcijā “Ceļā uz Brīvību!”, tā palīdzot gan pie mums mītošajiem kara bēgļiem no Ukrainas, gan viņu brīvības aizstāvjiem. 

Mārupes pamatskolā februārī, Valentīndienas nedēļā, notika "brīnumu pārvērtības". Katru dienu skolēni un skolotāji iejutās dažādās lomās P: pirmdienā - multfilmu varoņos, otrdienā - disko stilā, trešdienā - sarkanā, mīlestības krāsā, ceturtdienā - kādā no slavenībām un piektdienā - pidžamu dienā.

Pidžamu diena MPSK

Konkursi un olimpiādes skolēniem 

Februārī skolēni piedalījās dažādos konkursos: Piemēram; "Skaņu mežs", "Šodien laukos", "Kas ir tavs varonis šodien?". Tika iegūtas godalgotas vietas (3. vietu konkursā "Kas ir tavs varonis šodien?" (kopumā konkursā tika iesniegti 1202 radošie darbi) ieguva Mārupes pamatskolas skolēns Mārcis Grišuļs un iegūti arī Pateicības raksti). 

Janvāra beigās/februāra sākumā Mārupes pamatskolā norisinājās konkurss 8. un 9. klašu skolēniem par Eiropas Savienību, atzīmējot 20 gadus kopš Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti.  Pasākuma iniciatore un atbalstītāja bija Eiropas Savienības tiesnese Ineta Ziemele. 1.vietu un iespēju doties mācību braucienā uz Luksemburgu, iepazīties ar  Eiropas Savienības Tiesas darbu, ieguva Nora Mironova un Evolaina Lagunovska no 8.D klases. 

Mārupes pamatskola ES

13. februārī tika apbalvoti finanšu pratības un radošuma konkursa “Biznesa pasakas” 2023./2024. mācību gada laureāti. Konkursā piedalījās 717 izglītojamie no 54 Latvijas izglītības iestādēm, labāko darbu izglītojamie saņēma balvas. “Biznesa pasakas” konkursa laureātu darbi ir apkopoti JA Latvia “Biznesa pasaku grāmatā”, kuru pēc apbalvošanas ceremonijas saņēma 19 konkursa laureātu izglītības iestādes. Lepojamies, ka Babītes vidusskolas 5.c klases izglītojamā Undīnes Dukses pasaka “Sapņotājs zaķis Pūciņš” ir iekļauta “Biznesa pasaku grāmatā”. 

Biznesa pasaka BVSK

13. februārī Babītes vidusskolā norisinājās Mārupes novada Svešvalodu runas konkurss. Konkursā piedalījās Babītes vidusskolas, Mārupes Valsts ģimnāzijas un Jaunmārupes pamatskolas 5. -7. klašu izglītojamie, skaitot dzejoļus angļu, vācu, krievu un franču valodās. Sakām lielu paldies pedagogiem par izglītojamo sagatavošanu un apsveicam konkursa uzvarētājus! 

22. februārī Babītes vidusskola organizēja starpnovadu Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas jaunrades pasākumu “Skaņu mežs”. Pasākuma mērķis bija veicināt izglītojamo kolektīvu radošumu, novērtēt jaunrades darbus mūzikas un teātra mākslā, kā arī veicināt starpnovadu mūzikas pedagogu pieredzes apmaiņu. Radošajā konkursā piedalījās komandas no Babītes vidusskolas, Mārupes pamatskolas, Baldones vidusskolas, privātā pamatskolas “Gaismas tilts 97”, Baložu vidusskolas un Jaunmārupes pamatskolas. 

BVSK Skaņu mežs

MPSK Skaņu mežs

29. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijas vokālie ansambļi "Mozaīka" (māksl. vad. Inga Cirse) un "Triole” (mākls. vad. Evija Milzarāja) piedalījās vokālo ansambļu konkursā "Balsis" 1. kārtā Ķekavā un ieguva 1. pakāpes diplomus. Vokālais ansamblis "Mozaīka" tika izvirzīts uz konkursa 2. kārtu, kas notiks 7. martā Bauskā. 

Estere Nukša no Babītes vidusskolas ieguvusi godalgoto 3. vietu informātikas un loģiskās domāšanas konkursā ”Bebr[a]s”, kurā piedalījies rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 30 tūkstoši skolēnu no 365 mācību iestādēm.  

Konkurss ”Bebr[a]s” pirms 20 gadiem aizsākās Lietuvā, un tradīciju no Baltijas valstīm pārņēmusi puse pasaules. Konkursā piedalās 56 valstis, bet eksaktās zinātnes radoši mācījušies uztvert vairāk nekā trīs miljoni skolēnu. 

 

Interesanti projekti 

Ir noslēdzies Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotais lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”! Kā katru gadu Babītes vidusskola piedalījās lasīšanā un grāmatu vērtēšanā! Šogad īpaši aktīvi bija pirmo klašu skolēni un skolotāji! Par grāmatu vērtēšanu, aizpildot anketas, skolēni saņēma pateicības rakstus un nelielus suvenīrus no Nacionālās bibliotēkas. Prieks par aktīvajiem lasītājiem! 

Lai veicinātu jauniešu interesi par ķīmiju un iedrošinātu ķīmijas studijām, Babītes vidusskolā notika pirmā Jauno ķīmiķu kluba nodarbība, kurā vidusskolēni no dabaszinātņu novirziena klasēm tiek aicināti ķīmiju iepazīt vairāk no praktiskās puses, veicot eksperimentus. Šī interešu izglītības programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un notiek desmit Latvijas skolās. Jauno ķīmiķu kluba ietvaros līdz šī mācību gada noslēgumam plānotas deviņas praktiskās nodarbības un noslēguma pasākums, kurā piedalīsies skolēni no visām skolām, kurās šogad tiek īstenotas Jauno ķīmiķu kluba nodarbības. 

Ķīmiķu klubs BVSK

10. un 11. februārī Babītes vidusskolas trīs skolēnu mācību uzņēmumi - ''Alternatiff Coffee'' (Kerija Liāna Boka, Marks Vidruskis), ''Essence Euphoria'' (Enija Elīza Briede), ''Medutiņš'' (Diāna Sauša, Helēna Jānīte, Nikola Skrastiņa) – un skolotāja Diāna Eglīte piedalījās starptautiskā projekta Central Baltic Young Entrepreneurs (CBYE ) aktivitātēs Tallinā. Projektā darbojas Latvijas, Igaunijas un Somijas komandas. Pirmajā dienā Babītes vidusskolas pārstāvji piedalījās konferencē par publisko uzstāšanos ''Pitch, please'', kur bija iespēja iemācīties, kā pareizi reklamēt / prezentēt sava uzņēmuma zīmolu un tā piedāvāto produktu / pakalpojumu. Konferences vadītājs bija “pitch coach” Gleb Maltsev, kuram šajā jomā ir vairāk kā desmit gadu pieredze. Otrajā dienā visu trīs valstu jaunieši tirdzniecības centrā Rocca al Mare piedalījās SMU tirdziņā un pārdeva savus ražotos produktus. 

SMU BVSK

No 27. februāra līdz 29. februārim Rīgā notika Starptautiskais skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivāls, kurā piedalījās 40 skolēnu mācību uzņēmumi no Latvijas, Austrijas, Igaunijas, Zviedrijas un Maltas. 28. februārī festivāla tirdziņā “Cits Bazārs” tirdzniecības centrā Domina Shopping mācību uzņēmumi iepazīstināja apmeklētājus un žūrijas pārstāvjus ar saviem produktiem, uz visas dienas garumā arī tirgojās. Mārupes Valsts ģimnāziju pasākumā pārstāvēja SMU “Lailo” – Līva Bistere, Laura Feodorova un Līva Pārupe. Meitenes ražo rotas no pārstrādāta stikla. Dalība festivālā bija iespēja iegūt jaunu pieredzi, papildu motivāciju savas idejas tālākai attīstīšanai un pārbaudīt spēkus starptautiskā vidē. 

MVG SMU

No 13. līdz 19. februārim 12 Babītes vidusskolas un 12 Mārupes Valsts ģimnāzijas izglītojamie devās Eiropas Savienības izziņas braucienā. Galvenais mērķis bija apmeklēt Eiropas Parlamentu Strasbūrā un kopā ar citiem ES jauniešiem piedalīties programmas “Euroscola” parlamenta darba simulācijas nodarbībā. Jaunieši paši iejutās parlamenta deputātu lomā un debatēja par ES zaļo politiku, kas paredz, ka līdz 2050.gadam Eiropa ir pilnībā aizstājusi neatjaunojamos energoresursus un Eiropas CO2 izmešu līmenis ir pilnībā likvidēts. Skolēniem bija jāaizstāv kāda no 4 dažādām EP deputātu nostājām: politiku atbalstoša, noraidoša, kompromisu meklējoša vai vēl risinājuma meklējumos. 

BVSK Strasbūra

12., 15. un 20. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijā "Latvijas Skolas soma" ietvaros viesojās Nils Īle un Maija Sējāne-Īle ar izglītojošu muzikālo darbnīcu ritma un skaņu pasaulē. Katram dalībniekam no 1. - 3. klasei bija iespēja paņemt rokās un ieskandināt kādu eksotisku skaņu rīku, atvestu no dažādām pasaules malām. Kopīgā saspēlē tika veidots rima skaņdarbs, ievijot dažādus āfrikāņu mūzikas elementus, gan ritmu, gan balsi, gan deju. Bērni mācījās ieklausīties savā instrumentā un arī citos, veidojot katrai klasei īpašu skaņu gleznu, kas attēloja dažādu dabas ainavu skaņas un noskaņas. Skandinot eksotiskos mūzikas instrumentus, bērni ļāva vaļu fantāzijai un katrs sadzirdēja kaut ko citu, kāds - jūru, kāds - putnus, ūdenskritumu, lietus skaņas.

15. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijas 10.c klase kopā klases audzinātāju Violetu Rītiņu "Latvijas Skolas soma" ietvaros apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi "Smalkās kaites", kur skolēniem pēc izrādes bija iespēja uzdot jautājumus režisoram par izrādes tapšanu un izteikt savu viedokli, kā arī iespaidus. Skolēni arī izmantoja iespēju piedalīties intervijā, izsakot savu viedokli par izrādes aktualitāti mūsdienās. Pēc izrādes klase devās uz Rīgas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, kur apskatīja dažādas muzeja ekspozīcijās un izstādē "Skārien-jūtīgs" izvietotos darbus, starp kuriem ir arī Mārupes Valsts ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotājas Gintas Grūbes veidotie darbi. 

19. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijā viesojās skolotāju delegācija no Itālijas Erasmus+ pedagogu ēnošanas programmas ietvaros. Viesi atzinīgi novērtēja vērotās mācību stundas, kvalitatīvo stundu analīzi un noderīgās meistarklases. Kolēģi no Itālijas īpaši novērtēja pedagogu un skolēnu atvērtību viesiem, kā arī spēju organizēti strādāt bez stundu sākuma un beigu zvana signāla.   

MVG Erasmus

21. februārī Babītes vidusskolā Erasmus+ ietvaros viesojās pedagogi no Itālijas, lai vērotu mācību stundas un dalītos  savstarpējā pieredzē. Itāļu pedagogi vēroja ķīmijas, sociālo zinību, matemātikas, mūzikas, dabas zinību un latviešu valodas mācību stundas. Pedagogi no Itālijas atzinīgi novērtēja Babītes vidusskolas pedagogu vadītās mācību stundas un atzina, ka viesošanās bija ļoti vērtīga. 

BVSK Erasmus

28. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns kopā ar skolēnu parlamenta pārstāvjiem Matīsu Mīderi un Tīnu Dansoni LTV1 raidījumā “Rīta panorāma” pastāstīja par to, kā skolā tiek ieviesta pēc skolēnu parlamenta iniciatīvas “Labbūtības diena.” 

MVG TV

13. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijā viesojās 10 sākumskolas skolotāji no Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas. Viesi atzinīgi novērtēja mūsu sākumskolas skolotāju profesionāli vadītās stundas, stundas struktūru, skolēnu iesaisti, grupu darbu un dažādu darba formu īstenošanu vienā stundā, pašvadīta mācību procesa organizēšanu, klases skolēnu pārredzēšanu un atbalsta sniegšanu skolēniem, pozitīvo mikroklimatu klasēs stundu laikā, kā arī profesionālo sarunu kultūru, plānošanas spējas, prasmi detalizēti analizēt stundu, mērķtiecīgi plānot stundas uz sasniedzamo rezultātu, organizēt atgriezenisko saiti, detalizēti pārzināt mācību saturu, pielāgot un veidot atbilstošu stundas mācību materiālu. Atbildes vizītē 29. februārī uz Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju devās Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns ar kupli pārstāvētu administrācijas komandu un Mārupes novada pašvaldības izpilddirektores vietnieci izglītības, kultūras un sporta jautājumos Eviju Papuli un Mārupes novada Izglītības un sporta pārvaldes vadītājas vietnieci Eritu Rutkovsku, lai apzinātu kopīgas sadarbības iespējas gan abām ģimnāzijām, gan Mārupes novadā un plašākā mērogā. Tika iezīmētas sadarbības iespējas vēl šajā mācību gadā gan skolotājiem, gan skolēnu pašpārvalžu līmenī. 

Veicinot uzņēmējdarbības izglītību jauniešu vidū, "Biznesa augstskola "Turība"" sadarbībā ar Mārupes pamatskolu arī šogad turpinās izglītojošo projektu - nodarbību ciklu, kurā 5. - 9. klases skolēni tiks iepazīstināti ar dažādiem uzņēmējdarbības pamatiem un prasmēm, kas noderēs tālākai karjeras un personības pilnveidei. Pirmās nodarbības, ko vadīs "Turības" pasniedzēji, savas nozares profesionāļi, sākušās jau februārī.  

Babītes Mūzikas skolas audzēkņu sasniegumi

  • Annai Putānei un Erlandam Skreijam panākumi Cēsu solo dziedāšanas konkursā “Vidzemes cīrulīši”: I un III vieta; 
  • Gandarījums par klavierspēles skolotājas Andželas Gasjaņecas un viņas audzēkņu panākumiem – čellistei Madarai Mazapšai (4. klase) atzinības raksts, bet kora klases audzēknei Elīzai Jodzevičai (6. klase) godam nopelnīta III vieta Vidzemes mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs; 
  • Jauno pianistu konkursā “Etīžu putenis” Saldū diviem Babītes Mūzikas skolas Klavieru nodaļas audzēķņiem katram savā grupā izdevās izcīnīt I pirmo vietu un specbalvu par labāko etīdes atskaņojumu – Markusam Roķim A grupā (skolotāja Ināra Lepika) un Madarai Lieģei B grupā (skolotāja Svetlana Timerkana).

No 19. līdz 23. februārim Babītes Mūzikas skolā norisinājās Vecāku nedēļa: audzēkņu vecākiem bija iespēja satikt skolotājus, pārspriest savu bērnu sekmes, pārvēlēt Vecāku padomi, kā arī vērot nodarbības. 

 

Sporta sacensības skolēniem

13. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijas 10. - 12. klašu meiteņu un zēnu komandas piedalījās atlases sacensībās vidusskolas grupā uz Zemgales reģiona sporta spēlēm volejbolā. Pēc ilgākas pauzes gan meitenes, gan zēni izcīnīja godalgotās otrās vietas. 29. februārī meitenes izcīna vietu Top Kausu finālā . 

MVG volejbols 1

MVG volejbols meitenes

MVG volejbols_lielie

Piedaloties vairāk nekā tūkstotim dalībniekiem no 120 skolām, 16. februārī norisinājās Latvijas skolu Ziemas festivāls. 

Mārupes Valsts ģimnāzijas un Babītes vidusskolas skolēni - aktīvākie ziemas sporta veidu entuziasti - piedalījās 25. Latvijas skolu jaunatnes festivālā Ērgļos un Gaiziņkalnā, pārstāvot Mārupes novadu un iegūstot godalgotas vietas snovbordā, kalnu slēpošanā, distanču slēpošanā un hokejā un arī galda hokejā. 

BVSK Ziemas festivāls

16. februārī Mārupes Valsts ģimnāzijas 8. - 9. klašu zēnu komanda piedalījās atlases sacensībās pamatskolas grupā uz Zemgales reģiona sporta spēlēm volejbolā un izcīnīja trīs svarīgas uzvaras un pelnīti ieguva zelta medaļas.  

Salas sākumskola februāri noslēdza ar aktīvu gatavošanos Olimpiskajam mēnesim un dienai - 3. un 4. klases skolēni devās uz Daugavas vieglatlētikas manēžu, kur piedalījās Olimpiskās dienas vingrojuma kompleksa filmēšanā, kuru organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja. 

3. un 4. februārī Mārupes novada Sporta skolā notika Grassroots Leader kursi 

Grassroots Leader mērķis ir nodrošināt iespējas bērnu vecākiem un citiem interesentiem aktīvi iesaistīties bērnu futbola treniņos, pasākumos un citās aktivitātēs. UEFA Grassroots Leader programma sniedz bērnu vecākiem augstas kvalitātes apmācību un atbalstu, lai veidotu veselīgu un attīstošu vidi bērnu futbola attīstībai Latvijā. Mārupes novada Sporta skola plāno veicināt pozitīvas sporta attieksmes veidošanu un piedāvāt bērnu vecākiem iespēju aktīvi piedalīties bērnu sporta pasākumos.  

Grassroots Leader Latvijas Futbola federācijas izglītības sistēmā ieņem svarīgu vietu kā sākuma posms futbola treneru izglītībā. Līderis ir piemērots jauniešiem, futbolistu vecākiem un citiem interesentiem, kuri vēlas aktīvi iesaistīties futbola kluba un reģiona futbola attīstībā.  

"Paldies vairāk nekā 60 bērniem (2018.g. - 2017. g.) un vecākiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos lieliskā projektā. Paldies, esam gatavi augt, iespējams, jau par topošajiem treneriem. Paldies, mūsu pasniedzējiem Norbertam Spriņģim un Robertam Lejniekam par lieliski novadītu kursu!"  

Mārupes Sporta kompleksā 17. februārī notika turnīrs 3:3 uz abiem groziem “Mārupes Kauss” 2014. g. dz. zēnu grupā. Kopā piedalījās 28 komandas no Mārupes novada, Ogres, Ķekavas, Cēsu un Rīgas sporta organizācijām. 

22. un 23. februārī Mārupes novada Sporta skolas jaunie vieglatlēti piedalījās Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās U16 vecuma grupai. Dalības mērķis joprojām nemainīgs - krāt sacensību pieredzi un uzlabot personiskos rekordus. Priecē, ka Mārupes NSS vieglatlētikas nodaļas audzēkņi spēj ne tikai izpildīt nospraustos mērķus, bet  izcīnīt arī godalgotas vietas augstākā ranga vieglatlētikas sacensībās Latvijā. 

22. februārī, Latvijas čempionāta 1. dienā, Mārupes vieglatlēti sasniedza jaunus personiskos rekordus: 400 m skrējienā zēniem Matīss Apse (59,12 – 17. vieta), Alberts Kreišs (1:00,19 - 20. vieta); 400 m skrējienā meitenēm Annika Zvirbule (1:06, 13 – 25. vieta), Felicita Ausekle (1:06,92 – 28.vieta). Savukārt Radrigo Belousovam izdevās kvalificēties 60 m finālskrējienam (rez. 7,76 s), kurā tika nolemts nestartēt. Augstajā 5. vietā zēnu stafetes kvartets Matīss Apse, Alberts Kreišs, Artūrs Dūmiņš, Fillips Fridrihs Bergs (1:46,10). Bet meiteņu kvartets Monta Jansone, Alise Elizabete Kalniņa, Felicita Ausekle un Annika Zvirbule laboja Mārupes novada Sporta skolas rekordu 4x200m stafetē U16 meitenēm – 1:59,04. 

Savukārt 23. februārī, otrajā Latvijas Čempionāta dienā, izcilu rezultātu 200 m distancē izdevās sasniegt Radrigo Belousovam. Radrigo, startējot 200m finālskrējienā, finiša pēdējos metros spēja izraut 2. vietu, izcīnot sudraba medaļu ar rezultātu 24,91 (priekšskrējienā sanāca skriet vēl ātrāk – 24,81). Jāpiebilst, ka šī godalga ir pirmā Latvijas Čempionāta medaļa vieglatlētikā Mārupes novada Sporta skolas pastāvēšanas vēsturē! Apsveicam sportistu un treneri Augustu Blekti. Kopumā Latvijas Čempionātā no Mārupes NSS startēja 10 audzēkņi.  

Paldies Vieglatlētikas nodaļas treneriem Jeļenai Ābelei, Augustam Blektem,  Aleksandram Obižajevam un Genādijam Ļebedevam! 

MNNS1

MNNS 2

MNSS3

MNSS4