Gada ienākumu deklarācija Ukrainas bēgļiem Latvijā

17.03.2023.

Valsts ieņēmumu dienests skaidro, kuros gadījumos Ukrainas civiliedzīvotājiem ir un kad nav jāsniedz gada ienākumu deklarācija.

Ja strādā algotu darbu

 • Gada ienākumu deklarācija nav jāsniedz. Neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem šiem cilvēkiem piemēro darba devējs. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.

Ja ir reģistrēta saimnieciskā darbība

 • Laikā no 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā norāda 2022. gada laikā saņemtos ienākumus un aprēķina maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 • Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
 • Gada ienākumu deklarāciju aizpilda tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv).
 • Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama VID speciālista palīdzību, to iespējams saņemt pa telefonu 67120012 vai arī, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā.

Ja cilvēks strādā algotu darbu un ir reģistrējis arī saimniecisko darbību

 • Par laiku, kad cilvēks strādāja algotu darbu, gada ienākumu deklarācija nav jāsniedz. Neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādājamajiem šiem cilvēkiem piemēro darba devējs. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
 • Par laiku, kad algota darba nebija, bet bija saimnieciskā darbība no 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarācijā norāda 2022. gada laikā saņemtos ienākumus no saimnieciskās darbības un aprēķina maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ienākumiem tiek piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem. Savukārt atvieglojumi par ārstniecību, izglītību un ziedojumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem netiek piemēroti.
 • Gada ienākumu deklarāciju aizpilda tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv).
 • Ja deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama VID speciālista palīdzību, to iespējams saņemt pa telefonu 67120012 vai arī, iepriekš piesakoties, klātienes konsultācijā.

  Informācija ukraiņu valodā 


  Visas saistītās ziņas