22.martā tiks uzsākta pieteikšanās jauniešu darbam skolēnu vasaras brīvlaikā

11.03.2019.

Aicinām jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem 22.martā plkst. 15.30 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāva foajē, darba biržas “DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ” pasākuma ietvaros pieteikties jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā no 1. jūnija līdz 31. augustam Mārupes novada pašvaldības iestādēs.

Pasākuma laikā būs iespēja klātienē iesniegt dokumentus pie Izglītības dienesta darbiniekiem.

Darba vietas ir paredzētas gan teritorijas labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem), gan Mārupes pašvaldības bērnudārzos, kur strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 gadiem) jaunieši palīdzēs audzinātājām sagatavot nodarbību materiālus, apģērbt un pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus ikdienas darbiņus. Šogad plānots nodrošināt 130 darba vietas.

Darba laiks jauniešiem ir 4 (četras) stundas dienā un 20 (divdesmit) stundas nedēļā, vienam jaunietim nostrādājot mēnesi vienas vasaras laikā.

Pieteikties var Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās Mārupes novada izglītības iestādēs!

Iesniedzamie dokumenti:

  • Iesniegums (Aizpildīt veidlapu varēs arī uz vietas);
  • Apliecinājums no vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem, ja jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem (Apliecinājumu reģistrācijas dienā vecākam būs iespēja aizpildīt uz vietas).

Brīdī, kad jaunietis saņems paziņojumu par piešķirto darba vietu, pašvaldībā būs jāiesniedz:

  • Ārsta izziņa par veselības stāvokli vai Medicīnisko grāmatiņu (pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas palīgam) pirms darba uzsākšanas;
  • Jānokārto elektroniskā nodokļu grāmatiņa.

Sākot ar 2015.gadu, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam). Vairāk informācijas meklēt VID mājaslapā.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas:

Iesniegumi:

Teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbs (13 – 18 gadi)

Pirmsskolas izglītības iestādes audzinātāja palīgs (15 – 19 gadi)

Apliecinājumi:

Teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbs

PII audzinātāja palīgs

Papildus informācija: Mārupes novada jaunatnes lietu speciālists Rihards Igāns: tel. 67687144, e-pasts: rihards.igans@marupe.lv