Sabiedrība

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

09.09.2020.

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”" paziņo par valsts zemes privatizāciju: 28.08.2020. noslēgts zemesgabala “Līgas garāžas 2”, Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kad. Nr.80760070999, 211/8200 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 429,87 EUR.